svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ดีเอสไอเปิด 5 คดีสำคัญ สอบเชิงลึก กระชากหน้ากากผู้เกี่ยวข้อง

20 กุมภาพันธ์ 2565
318

เช็กเลย เปิด 5 เรื่องสำคัญ ใครเกี่ยวพันบ้าง กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนเชิงลึกเตรียมกระชากหน้ากากผู้อยู่เบื้องหลังกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จับตาทุจริตสหกรณ์ปาล์มน้ำมัน คดีอุ้มบุญให้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

20 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีออนไลน์ รายงานว่า  เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่อง มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษ  ซึ่งพบว่า ดีเอสไอ ได้รับพิจารณา 5 เรื่องสำคัญ ในการสอบสวนคดีพิเศษ 

 

ดีเอสไอเปิด  5 คดีสำคัญ สอบเชิงลึก กระชากหน้ากากผู้เกี่ยวข้อง

โดยมีเนื้อหาระบุว่า   ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา 21  วรรคหนึ่ง (2 ) ประกอบมาตรา 10 (3)  แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้การกระทำความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

 

1. กรณี การทุจริตและยักยอกทรัพย์ในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

 

ดีเอสไอเปิด  5 คดีสำคัญ สอบเชิงลึก กระชากหน้ากากผู้เกี่ยวข้อง

 

2. กรณี กลุ่มบุคคลกระทำการเป็นขบวนการนายหน้าจัดให้มีการรับตั้งครรภ์แทนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (อุ้มบุญ)

 

3. กรณี ขบวนการลักลอบจัดหาหญิงไทยเพื่อรับจ้างตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) ให้กับผู้ว่าจ้างชาวต่างประเทศที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในจังหวัดหนองคาย กรณีเด็กชายแทนไท (นามสมมุติ)

 

ดีเอสไอเปิด  5 คดีสำคัญ สอบเชิงลึก กระชากหน้ากากผู้เกี่ยวข้อง

 

4. กรณี ขอให้ดำเนินการกับโรงงานรับกำจัดกากอุตสาหกรรมประกอบกิจการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน บริเวณหนองพะวา ตำบลบางบุตร  อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

 

5. กรณี การขุดตัก ทำลาย และยึดถือครอบครองทางสาธารณะในบริเวณพื้นที่บึงปรีดา ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

ประกาศ ณ วันที่  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์   อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการคดีพิเศษ

 

อ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ที่นี่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/041/T_0045.PDF