กรุงเทพมหานคร พลิกโฉมถนนพระรามที่ 1 ช่วงแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ ชูพื้นที่นำร่องต้นแบบทางเท้าย่านธุรกิจใจกลางเมือง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 1 ช่วงจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องย่านธุรกิจสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยปรับภูมิทัศน์ในแนวเขตทางสาธารณะให้สอดคล้องกับอาคารของเอกชนที่อยู่โดยรอบ

 

เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นต้นแบบการปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่อื่นๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจัดระเบียบสิ่งกีดขวางบนทางเท้า ป้ายโฆษณา ตู้สายสื่อสาร จุดจอดมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จัดระเบียบเสาไฟและสายไฟฟ้าต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

กทม.พลิกโฉมถนนพระรามที่ 1 ชูพื้นที่นำร่องต้นแบบทางเท้าใจกลางเมือง

รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ใต้พื้นผิวทางเท้า เพื่อให้การซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงในอนาคตเป็นระบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำท่วมฉับพลันที่มักจะเกิดขึ้นในวันที่ฝนตกหนักโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

 

สำหรับรายละเอียดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 1 จะดำเนินการหลักๆ ประกอบด้วย การจัดระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคใต้ดินให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง และจัดให้มีพื้นที่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในแนวเดียวกัน

 

กทม.พลิกโฉมถนนพระรามที่ 1 ชูพื้นที่นำร่องต้นแบบทางเท้าใจกลางเมือง

 

โดยกำหนดพื้นที่ติดตั้งให้ชิดอยู่ใกล้ทางเท้า และผสานให้อยู่แนวเดียวกับพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด เมื่อมีแนวพื้นทางเท้าที่ไม่ต้องขุด โครงสร้างพื้นทางเท้าจึงสามารถใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับถนนคนเดินสายหลักให้คงทน และปูกระเบื้องทับให้มีความสวยงาม

นอกจากนี้จะขยายทางเท้าให้มีความกว้างอย่างน้อย 2.4 เมตร ตามมาตรฐานสากล โดยจัดระเบียบป้าย เสาไฟ พื้นที่สีเขียว ให้อยู่ในแนวเดียวกัน ทำฐานป้ายทุกป้าย ฐานเสาทุกอุปกรณ์บนถนนให้เรียบเสมอทางเท้า และปรับขนาดป้อมตำรวจให้มีขนาดเล็กลง

 

รวมทั้งปรับระดับทางเท้าให้สูงจากพื้นถนนไม่เกิน 10 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ชันเกินไป ที่สำคัญคือการทำทางเท้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่มีแผ่นทางเท้าคนพิการ (Braille Block) และทางลาดเชื่อมต่อทางเดินอย่างปลอดภัย

 

กทม.พลิกโฉมถนนพระรามที่ 1 ชูพื้นที่นำร่องต้นแบบทางเท้าใจกลางเมือง

 

ตลอดจนกำหนดแนวปลูกต้นไม้ให้ชัดเจนเป็นแนวเดียวกับการติดตั้งสาธารณูปโภค เสาไฟ และป้าย นอกจากเพื่อความร่มรื่นแล้ว ยังให้เป็นพื้นที่รับน้ำ (Rain Garden) โดยปรับองศาทางเท้า เพื่อให้น้ำไหลลงพื้นที่ Rain Garden ไม่ท่วมขังบนทางเท้าเมื่อฝนตก

 

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 1 ช่วงจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน เริ่มต้นวันที่ 1 ต.ค.64 สิ้นสุดวันที่ 29 มี.ค.65 ระยะเวลาดำเนินงาน 180วัน มีความยาว 1,010 เมตร รวมระยะทางไป-กลับ ความยาว 2,020 เมตร เขตทางกว้าง 29 - 29.50 เมตร ทางเท้ากว้างเฉลี่ย 5 เมตร รายละเอียดการปรับปรุง ประกอบด้วย

 

กทม.พลิกโฉมถนนพระรามที่ 1 ชูพื้นที่นำร่องต้นแบบทางเท้าใจกลางเมือง

 

ปรับปรุงคันหินและทางเท้า ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ ปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำบนทางเท้า ปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบ Smart Lighting จัดระเบียบทางเท้าของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง ปรับปรุงรั้วเหล็กกั้นคนข้าม การจัดทำทางลาดคนพิการตามรูปแบบมาตรฐาน

 

แก้ไขจุดที่ผู้พิการที่ใช้รถเข็นผ่านไม่ได้ ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง จัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคใต้พื้นผิวทางเท้า งานองค์ประกอบด้านภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มเพื่อความร่มรื่นและสวยงาม ปัจจุบันโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าว มีความคืบหน้าแล้ว 57 % คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มี.ค.65

 

กทม.พลิกโฉมถนนพระรามที่ 1 ชูพื้นที่นำร่องต้นแบบทางเท้าใจกลางเมือง