ดุสิตโพล ชี้ ร้อยละ 89.90 ปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้ทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ อาจยุบสภา แนะ ควบคุมสินค้า ลดค่าครองชีพ ระบุ คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยบรรเทาได้บ้างระยะสั้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 กุมภาพันธ์ 2565 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า วิกฤตเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ทำให้ประชาชนต้องประหยัดและวางแผนการใช้จ่ายมากขึ้น ร้อยละ 62.76 โดยมองว่ามาตรการต่าง ๆ ของรัฐ เช่น คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฯลฯ ช่วยลดภาระได้บ้าง

 

ร้อยละ 63.21 วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้มีความเครียดในระดับมาก ร้อยละ 65.23 สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการคือ ควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ ร้อยละ 89.90 ปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้ทำให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ อาจยุบสภา ร้อยละ 78.82 จากข่าว “ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่” น่าจะเป็นไปได้ ร้อยละ 59.88 หากได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้น ร้อยละ 52.19

วิกฤตเศรษฐกิจทำให้ประชาชนรู้สึกเครียดมากขึ้น โดยพบมากในกลุ่มอายุ 30 – 39 ปี ที่มีความเครียดสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น ๆ รองลงมาคือกลุ่มอายุ 40 – 49 ปี ซึ่งกลุ่มนี้เป็นวัยทำงานเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ถึงแม้จะมีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ก็เป็นเพียงการช่วยรักษาระดับการใช้จ่ายในระยะสั้น ๆ เท่านั้น ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะยิ่งไม่เชื่อมั่นและนำไปสู่ทางตันของรัฐบาลก็เป็นได้

ดุสิตโพล ชี้ ปัญหาเศรษฐกิจพาคนไทยเครียด แนะ รัฐคุมราคาสินค้า – ลดค่าครองชีพ

ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า พิษเศรษฐกิจครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากทุกระดับ รุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไป จากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เห็นได้ชัดเจนคือ ประชาชนมีรายได้ลดลง แต่รายจ่ายคงตัว หรือมากขึ้น โดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ทำให้ประชาชนเกิดความเครียดจนถึงกับคิดสั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งมีข่าวอยู่เป็นระยะ สิ่งที่ภาครัฐช่วยได้ คือ ทำอย่างไรให้ประชาชนสามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างน้อยข้าวปลา อาหาร ต้องควบคุมราคา ดูแลเรื่องสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยมีระบบสาธารณสุขที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

 

มาตรการการแจกเงินคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เมื่อมีผู้ซื้อ ผู้ขายก็มีความต้องการสินค้า เกิดการขนส่ง มีการจ้างงานตามมา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการหากไม่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่พ้นที่ประชาชนต้องถูกเลิกจ้างงานเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องดูแล ปัญหาด้านเศรษฐกิจผูกพันกับรัฐบาลหากไม่เร่งแก้ไข รัฐบาลเองจะอยู่ไม่ได้ในที่สุด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด