svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

เตือนข่าวปลอม กรุงไทย ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ผ่อนจ่ายโดยไม่ต้องค้ำประกัน

19 กุมภาพันธ์ 2565
532

ธ.กรุงไทย เตือนอย่าหลงเชื่อเพจเฟสบุ๊กเผยแพร่ข้อมูล "ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ผ่อนเดือนละ 600 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน" ยืนยันธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนตามที่ระบุในเพจดังกล่าว

19 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti-Fake NEWS Center Thailand) แจ้งเตือนข่าวปลอม ระบุว่า  ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธ.กรุงไทย ปล่อยสินเชื่อให้กู้ยืม 20,000 บาท ผ่อนเดือนละ 600 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน

 

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ธนาคารกรุงไทย พบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 

เตือนข่าวปลอม กรุงไทย ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ผ่อนจ่ายโดยไม่ต้องค้ำประกัน

จากกรณีมีผู้เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ ได้กล่าวถึงประเด็น ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อให้กู้ยืม 20,000 บาท ผ่อนเดือนละ 600 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน โดยเชิญชวนให้คลิกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นั้น 

 

ทางธนาคารกรุงไทยขอเรียนซี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็น ข้อมูลเท็จ ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนตามที่ระบุในเพจดังกล่าวแต่อย่างใด

 

ดังนั้น หากประชาชน มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Krungthai Contact Center หมายเลข 02-111-1111

 

เตือนข่าวปลอม กรุงไทย ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ผ่อนจ่ายโดยไม่ต้องค้ำประกัน

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก ธนาคารกรุงไทย  สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารกรุงไทย หรือ คลิกที่นี่ หรือโทร. 02-111-1111

 

เตือนข่าวปลอม กรุงไทย ปล่อยสินเชื่อ 20,000 บาท ผ่อนจ่ายโดยไม่ต้องค้ำประกัน