svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมอุตุเตือน! 18-21 ก.พ. ไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนอง

18 กุมภาพันธ์ 2565
3.6 k

กรมอุตุฯ เตือนประชาชน รับมือสภาพอากาศแปรปรวน เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกพื้นที่ประเทศไทยตอนบน วันที่ 18-21 ก.พ.นี้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (27/2565) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2565)

 

ในช่วงวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2565 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับในช่วงวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 

 

กรมอุตุเตือน! 18-21 ก.พ. ไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนอง

 

บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่มีลมใต้ และลมตะวันออกเฉยี งใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทาให้ประเทศไทย ตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวน โดยมีพายฝุ นฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่งเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้น อุณหภูมิจะลดลง

 

กรมอุตุเตือน! 18-21 ก.พ. ไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนอง

 

โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจาก พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สาหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

 

กรมอุตุเตือน! 18-21 ก.พ. ไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนอง

 

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง