svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ศรีสุวรรณนำชาวตลิ่งชันฟ้อง สผ.เหตุปล่อยให้นายทุนสร้างสะพาน โดยไม่ทำ EIA

18 กุมภาพันธ์ 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

นายศรีสุวรรณ จรรยา นำชาวตลิ่งชันฟ้อง สผ. ฐานละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ปล่อยให้นายทุนสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์โดยไม่ทำ EIA

 วันนี้ 18 ก.พ. 65 เวลา 10.00 น.ที่ศาลปกครอง ถ.เเจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้นำชาวบ้านในเขตตลิ่งชัน กทม.และชาวบางกรวย จ.นนทบุรี มายื่นฟ้องเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

 

ศรีสุวรรณนำชาวตลิ่งชันฟ้อง สผ.เหตุปล่อยให้นายทุนสร้างสะพาน โดยไม่ทำ EIA

 

ฐานละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เหตุปล่อยให้นายทุนหมู่บ้านจัดสรรก่อสร้างถนนและสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ และอยู่ใกล้วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร ซึ่งเป็นเขตโบราณสถาน โดยไม่สั่งให้หน่วยงานอนุญาตจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสียก่อน

ทั้งนี้ถนนและสะพานข้ามคลองดังกล่าว ไม่เป็นประโยชน์ใด ๆ ต่อชาวบ้านทั้งสองฝั่งแต่อย่างใด หากแต่ได้สร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้กับชาวชุมชน ซึ่งทำให้มียานยนต์เข้ามาใช้ถนนและสะพานมากขึ้น ทำให้ถนนภายในชุมชนที่คับแคบอยู่แล้วเกิดความแออัด เกิดอุบัติเหตุไม่สะดวกต่อการสัญจร

 

อีกทั้งสะพานดังกล่าวก่อสร้างต่ำมาก มีความสูงไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทำให้เรือโดยสาร เรือบริการนักท่องเที่ยว และเรือของทางราชการที่ใช้อยู่เป็นประจำไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปได้ เป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมาก เป็นการทำลายวิถีของชาวเรือและเดือดร้อนกันอย่างมาก

 

ศรีสุวรรณนำชาวตลิ่งชันฟ้อง สผ.เหตุปล่อยให้นายทุนสร้างสะพาน โดยไม่ทำ EIA

 

ที่สำคัญบริเวณที่มีการสร้างสะพานดังกล่าว กองโบราณคดี กรมศิลปากรได้ยืนยันเป็นหนังสือแล้วว่า คลองมหาสวัสดิ์ เป็น “โบราณสถาน” ตามคำนิยามใน ม.4 แห่งพรบ.โบราณสถานฯ 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ม.4 ซึ่งเป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นเมื่อปี 2402 เพื่อเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา และใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปบูชาพระปฐมเจดีย์

 ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

ฉบับลงวันที่ 19 พ.ย.2561 กำหนดให้โครงการหรือกิจการที่เกี่ยวกับทางหลวงหรือถนนทุกขนาดที่ตัดผ่านพื้นที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานฯ 2504 ในระยะทาง 1 กม.ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสียก่อน

 

ศรีสุวรรณนำชาวตลิ่งชันฟ้อง สผ.เหตุปล่อยให้นายทุนสร้างสะพาน โดยไม่ทำ EIA

 

ดังนั้นจึงเป็นอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายที่ สผ.จะต้องแจ้งให้หน่วยงานอนุญาต คือ สำนักการโยธา กทม. และนายก อบต.มหาสวัสดิ์ สั่งให้ผู้ประกอบการที่ก่อสร้างถนนและสะพานต้องจัดทำ EIA เสียก่อน แต่ สผ.กลับไม่ดำเนินการ จึงอาจเข้าข่ายการละเลยต่อหน้าที่ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวบ้านจึงต้องนำความมาฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อสั่งให้ สผ.ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

logoline