svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม.ไฟเขียวเวนคืนที่ริมคลองลุงหน่าง แสมดำ-บางบอนใต้ แก้น้ำท่วม กทม.

15 กุมภาพันธ์ 2565

สำรวจด่วนใครโดนบ้าง! ครม. อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินริมคลองลุงหน่างแขวงแสมดำ-บางบอนใต้ ขยายคลองสร้างเขื่อนคลองลุงหน่าง แก้ปัญหาน้ำท่วมขังกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก

     วันนี้ (15 ก.พ.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม. อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน และแขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน และแขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีความกว้าง 50 เมตร ความยาวประมาณ 1.7 กิโลเมตร เพื่อดำเนินโครงการขยายคลองและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองลุงหน่าง ช่วงทางรถไฟวงเวียนใหญ่-มหาชัยถึงคลองบางบอน  

 

 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 

     เนื่องจากปัจจุบันคลองลุงหน่างมีความกว้างเพียง 1 - 2 เมตร และมีลักษณะเป็นคอขวด ทำให้ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกได้เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขยายคลองและสร้างเขื่อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไปยังโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

ครม.ไฟเขียวเวนคืนที่ริมคลองลุงหน่าง แสมดำ-บางบอนใต้ แก้น้ำท่วม กทม.
 

     อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชกฤษฎีกามีระยะเวลาบังคับใช้ 4 ปี โดยเริ่มให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ