svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เตือนวัยรุ่นงดฉลอง ”วาเลนไทน์” ด้วยแอลกอฮอล์ เสี่ยงไม่สวมถุงยาง - แพร่โควิด

14 กุมภาพันธ์ 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” เตือนวัยรุ่นงดฉลอง ”วาเลนไทน์” ด้วยแอลกอฮอล์ เสี่ยงไม่สวมถุงยาง – แพร่โควิด - 19 พร้อมเผยผลสำรวจความคิดเห็นวัยรุ่น ต่อการมีเพศสัมพันธ์ช่วงวันวาเลนไทน์ ส่วนใหญ่คิดว่าฉลองกับแฟนด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้มากสุด

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ” เผยผลสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวาเลนไทน์ของสังคมไทย มีความคิดเห็นว่าการฉลองวันวาเลนไทน์กับแฟนด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้มากที่สุด ย้ำเตือนวัยรุ่นรักตนเองและคนที่รักด้วยการลด ละ เลิก และการฉลองวาเลนไทน์ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจเสี่ยง   ไม่สวมถุงยางอนามัย และการรวมกลุ่มแพร่กระจายเชื้อโควิด 19

 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า เทศกาลวาเลนไทน์ เป็นช่วงเวลาที่หลายคนให้ความสำคัญในการพบปะ พูดคุยพบเจอกับครอบครัว คนรัก เพื่อน ในการแสดงความรักในรูปแบบต่างๆ ที่อาจมีการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีการแสดงความรัก มีโอกาสพบเจอหรือการแสดงออกที่อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

เตือนวัยรุ่นงดฉลอง ”วาเลนไทน์” ด้วยแอลกอฮอล์ เสี่ยงไม่สวมถุงยาง - แพร่โควิด

 

โดยกองสุขศึกษาได้ทำการสำรวจการเฝ้าระวังความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย  สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี  ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และศูนย์การเรียนเซ็นต์ เทเรซ่า จำนวน 1,000 คน อายุระหว่าง 12 - 18 ปี

 

ผลสำรวจพบว่า วัยรุ่นมีความคิดเห็นว่ามีการฉลองวันวาเลนไทน์กับแฟนด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ ร้อยละ 88.9 รองลงมามีความคิดเห็นว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์จะไม่สวมถุงยางอนามัยหรือกินยาคุมกำเนิด ร้อยละ 68.2 อันดับ 3 มีความคิดเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์เป็นเรื่องปกติ ร้อยละ 40 และอันดับ 4 มีความคิดเห็นว่าวัยรุ่นจะใช้โอกาสวันวาเลนไทน์ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ 39.1

 

เตือนวัยรุ่นงดฉลอง ”วาเลนไทน์” ด้วยแอลกอฮอล์ เสี่ยงไม่สวมถุงยาง - แพร่โควิด

 

จากผลสำรวจดังกล่าว สะท้อนความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยที่มีความคิดว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ได้จริง เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อสมอง ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวช้าลงและขาดสติได้ ไม่ได้สวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามมา

 

นอกจากนี้การรวมกลุ่มฉลองในเทศกาลวาเลนไทน์ ครอบครัว และเพื่อนมีโอกาสในการแพร่กระจายการติดเชื้อโควิด 19 ได้เช่นเดียวกัน

 

 

ด้านทันตแพทย์อาคม  ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การดื่มแอลกอฮอล์อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ตามที่วัยรุ่นคิดเห็นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งในครรภ์ในวัยรุ่น การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย (safe sex) การใช้ถุงยางอนามัยกับการกินยาคุมกำเนิดที่ถูกต้อง

 

เตือนวัยรุ่นงดฉลอง ”วาเลนไทน์” ด้วยแอลกอฮอล์ เสี่ยงไม่สวมถุงยาง - แพร่โควิด

 

โดยเฉพาะผู้ปกครองควรมีเวลาที่จะสื่อสารเพื่อแสดงออกถึงความรักความห่วงใยให้กับวัยรุ่นได้รับรู้ว่าคนในครอบครัวสำคัญกว่าคนภายนอก เพื่อย้ำเตือนให้วัยรุ่น รวมถึงประชาชนทุกกลุ่มต้องรักตนเองและครอบครัวก่อน หากมีคู่รัก ควรมีความพร้อม มีความรับผิดชอบ มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

 

 

 

logoline