background-defaultbackground-default
ผลโพล วาเลนไทน์ปี 65 ร้อยละ 71 อยากมอบความรักให้พ่อแม่

วธ.เผยผลโพล "วาเลนไทน์" ปี 65 ร้อยละ 71.05 อยากมอบความรักให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง รองลงมาเพื่อน-คนรัก ของขวัญเป็นดอกไม้-พวงมาลัยมากที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน (โพล) ที่มีต่อ “วันแห่งความรัก (วาเลนไทน์) ปี 2565” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ  8,923 คน ครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาค

 

ผลโพล วาเลนไทน์ปี 65 ร้อยละ 71 อยากมอบความรักให้พ่อแม่

โดยพบว่า ร้อยละ 48.12 ให้ความสำคัญกับวันแห่งความรัก ในปีนี้พอๆ กับทุกปีที่ผ่านมา รองลงมา ร้อยละ 25.11 ไม่ได้ให้ความสำคัญ ร้อยละ 9.03 ให้ความสำคัญน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.02 ให้ความสำคัญที่สุด และร้อยละ 8.72 ให้ความสำคัญมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่วนบุคคลที่อยากมอบความรักหรือส่งความรู้สึกที่ดีในวันวาเลนไทน์มากที่สุด พบว่า

 

ผลโพล วาเลนไทน์ปี 65 ร้อยละ 71 อยากมอบความรักให้พ่อแม่

 

ร้อยละ 71.05 คือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง รองลงมา ร้อยละ 45.10 เพื่อน ร้อยละ 36.80 คนรัก ร้อยละ 26.19 ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ร้อยละ 16.07 ญาติ ร้อยละ 16.05 บุตรหลาน ร้อยละ 14.86 สามี ภรรยา ร้อยละ 13.98 ศิลปินดารา นักแสดง คนดัง บุคคลที่มีชื่อเสียงร้อยละ 12.62 เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 7.16 เจ้านาย และร้อยละ 5.64 ลูกน้อง

ขณะที่สิ่งของที่อยากมอบให้คนที่รักมากสุดคือ ดอกไม้ รองลงมาเป็นเครื่องประดับ สิ่งของมีค่า เช่น นาฬิกา เงิน ทอง รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นเอง เช่น การ์ด หน้ากากอนามัยและสายคล้อง แอลกอฮอล์เจล/สเปรย์

 

นอกจากบอกรักด้วยตนเองแล้ว ยังใช้ช่องทางผ่านออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ส่วนวิธีแสดงออกที่ทำให้คนที่รักมีความสุข คือการดูแลเอาใจใส่มากขึ้น กิจกรรมทำร่วมกัน ขณะที่ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางออกนอกบ้าน 

 

ผลโพล วาเลนไทน์ปี 65 ร้อยละ 71 อยากมอบความรักให้พ่อแม่

 

ส่วนวิธีส่งเสริมการแสดงความรักที่เหมาะสม พบว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรเป็นแบบอย่างที่ดี สถานศึกษาช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ควรจัดกิจกรรมเรื่องความรักสอดแทรกหลักธรรมคำสอนของศาสนา รวมทั้งสร้างความตระหนักให้วัยรุ่นมีความรักที่ดีงาม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด