svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

วัดจุฬามณี ปิดอีก 10 วัน พิธีบวงสรวงใหญ่ "ท้าวเวสสุวรรณ" งดประชาชนเข้าร่วม

12 กุมภาพันธ์ 2565
2.1 k

โควิด-19 ลามหนัก วัดจุฬามณี ประกาศปิดต่ออีก 10 วัน เปิดอีกครั้ง 23 ก.พ.65 พร้อมแจ้งบวงสรวงใหญ่ "ท้าวเวสสุวรรณโณ" ทำพิธีแบบปิด ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วม

12 กุมภาพันธ์ 2565 วัดจุฬามณี ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม แจ้งการปิดวัดเพิ่มอีก 10 วัน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” มีเนื้อหาดังนี้...

 

 ประกาศ วัดจุฬามณี เรื่อง ปิดวัดจุฬามณีเพิ่ม 10 วัน (13 - 22 ก.พ. 2565) 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น ทางจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอความร่วมมือจากสถานที่ต่างๆ ที่มีผู้เดินทางมาเป็นจำนวนมาก ให้ยุติการเข้า-ออก เพื่อลดการชุมนุมของประชาชนและการเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

 

วัดจุฬามณี ปิดอีก 10 วัน พิธีบวงสรวงใหญ่ "ท้าวเวสสุวรรณ" งดประชาชนเข้าร่วม

ดังนั้น วัดจุฬามณี จึงขอประกาศ “ปิดวัดจุฬามณี เพิ่มจำนวน 10 วัน” (13 - 22 ก.พ. 65) และมีกำหนดเปิดในวันพุธที่ 23กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 น. 

 

พร้อมกันนี้ ได้ประกาศ จัดพิธีบวงสรวงใหญ่ 13 ก.พ. 65 จะจัดเป็นการภายใน ไม่อนุญาตให้ประชาชนร่วมพิธี

 

วัดจุฬามณี ปิดอีก 10 วัน พิธีบวงสรวงใหญ่ "ท้าวเวสสุวรรณ" งดประชาชนเข้าร่วม

 

ก่อนหน้านี้ วัดจุฬามณี ประกาศปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่ 8-12 ก.พ.65 เนื่องจากสถานะการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกวัน มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันในการแพร่ระบาด จึงได้ปิดเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณวัด 

 

วัดจุฬามณี ปิดอีก 10 วัน พิธีบวงสรวงใหญ่ "ท้าวเวสสุวรรณ" งดประชาชนเข้าร่วม