svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 6 จว.

11 กุมภาพันธ์ 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน PM 2.5 วันนี้ (11 ก.พ. 65) พบเกินค่ามาตรฐาน 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากสุด 4 พื้นที่

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้  ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงใหม่ จ.สระบุรี จ.หนองคาย จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15 - 67 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25 - 66 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16 - 52 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 17 - 40 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13 - 24 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 15 - 39 มคก./ลบ.ม.

 

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 6 จว.

คำแนะนำทางสุขภาพ

  • ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
  • ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

 

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 6 จว.

 

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

logoline