svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

10 อันดับจังหวัดผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดในประเทศ

06 กุมภาพันธ์ 2565
2.7 k

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เผย 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 6 ก.พ. 65

6 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า

 

 

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด มีดังนี้

 

1.กรุงเทพมหานคร

ติดเชื้อ 1,470  ราย  ยอดสะสม 36,139 ราย

 

2.สมุทรปราการ

ติดเชื้อ 1,282 ราย ยอดสะสม 23,083 ราย

 

10 อันดับจังหวัดผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดในประเทศ

3.ชลบุรี

ติดเชื้อ 556 ราย ยอดสะสม 20,071 ราย

 

4.นนทบุรี

ติดเชื้อ 439 ราย  ยอดสะสม 12,192 ราย

 

5.ภูเก็ต

ติดเชื้อ 415  ราย ยอดสะสม 12,842 ราย

 

6.สมุทรสาคร

ติดเชื้อ 285 ราย  ยอดสะสม 4,305 ราย

 

7.ขอนแก่น

ติดเชื้อ 256 ราย  ยอดสะสม 8,203 ราย

 

8.ราชบุรี

ติดเชื้อ 213 ราย ยอดสะสม 3,323 ราย

 

9.นครศรีธรรมราช

ติดเชื้อ 213 ราย  ยอดสะสม 5,766 ราย

 

10.ปทุมธานี

ติดเชื้อ 209 ราย  ยอดสะสม 6,412 ราย

 

10 อันดับจังหวัดผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดในประเทศ

 

 

 

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 01:00 น.