svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ทบทวนเงื่อนไข Test & Go ลงทะเบียนเข้าไทยผ่าน Thailand Pass

05 กุมภาพันธ์ 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

รัฐบาล นำ "Test & Go" กลับมาใช้อีกครั้ง เมื่อ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา มีขั้นตอนลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass อย่างไรบ้าง "เนชั่นออนไลน์" รวบรวมไว้ที่นี่แล้ว

5 กมภาพันธ์ 2565 รัฐบาลเริ่มดำเนินการนำ Test & Go มาเริ่มใช้อีกครั้ง กับการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยยกเว้นการกักตัว หลังจากที่ภาครัฐประกาศอนุญาตให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศ สามารถกลับมาลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทย  ผ่านระบบ Thailand Pass

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า มีผู้ลงทะเบียนเข้ามาในวันเปิดระบบวันแรกทั้งสิ้นราว 23,660 คน โดยรอบใหม่นี้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศ/พื้นที่ แต่ต้องมีการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ผลการตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อและประกันภัย (ยกเว้นคนไทย) เหมือนเดิม

 

ทบทวนเงื่อนไข Test & Go ลงทะเบียนเข้าไทยผ่าน Thailand Pass

 

Test & Go เป็นมาตรการเดินทางเข้าประเทศรูปแบบหนึ่ง โดยไม่ต้องกักตัว เมื่อเดินทางมาถึงประเทศจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ และเมื่อทราบผลว่าไม่พบเชื้อก็สามารถเดินทางไปยังพื้นที่ใดก็ได้ แต่ ศบค. ยังมีมาตรการควบคุมโรค เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิดอยู่ ซึ่งแบ่งเป็นมาตรการก่อนและระหว่างเดินทาง

 

ทบทวนเงื่อนไข Test & Go ลงทะเบียนเข้าไทยผ่าน Thailand Pass
 

 เงื่อนไข Test & Go 

 • ลงทะเบียนไม่จำกัดประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่สามารถเดินทางเข้ามาได้
 • ผู้เดินทางต้องมีการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง ในวันแรกที่เดินทางถึง และวันที่ 5 ที่อยู่ในประเทศไทย โดยต้องแสดงหลักฐานการจองและจ่ายค่าโรงแรมหรือที่พัก SHA Extra PlusAQ, OQ และ AHQ จำนวน 2 คืน ในวันที่ 1 และ 5 โดยไม่จำเป็นต้องเป็นโรงแรมเดียวกัน หรืออยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยในการจองโรงแรมจะรวมค่าตรวจ RT-PCR หรือมีการจ่าย ค่าตรวจ (ทั้ง 2 ครั้ง) และผู้เดินทางต้องรออยู่ในโรงแรมเพื่อรอผลตรวจ
 • กรณีพักไม่เกิน 5 วันไม่ต้องแสดงหลักฐานการจองและจ่ายค่าที่พักและค่าตรวจครั้งที่ 2 แต่ให้แสดงบัตรโดยสารเครื่องบินขากลับแทน
 • การเข้าประเทศแบบ Test & Go จะเป็นมาตรการหลักในการเข้าประเทศหลังจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ก็อาจพิจารณาปรับมาตรการให้เหลือเพียง Sandbox/AQ ตามเดิมได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

 

ทบทวนเงื่อนไข Test & Go ลงทะเบียนเข้าไทยผ่าน Thailand Pass

 ขั้นตอนการลงทะเบียน  

 • ลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ Thailand Pass หรือ คลิกที่นี่
 • ตรวจโควิด ก่อนเดินทาง
 • ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 เมื่อถึงไทย (วันที่ 1)
 • ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 (วันที่ 5)

 
 ทำความรู้จัก Thailand Pass 

Thailand Pass (Thailand Pass QR code)  คือ เอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เพื่อให้ผู้ที่เดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าไปลงทะเบียน กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารต่างๆ ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย แทนการออกเอกสาร COE เพื่อลดขั้นตอนการกรอกและอัพโหลดเอกสารของผู้เดินทางก่อนเข้าประเทศไทย

 

ทบทวนเงื่อนไข Test & Go ลงทะเบียนเข้าไทยผ่าน Thailand Pass

 เอกสารใช้ประกอบการลงทะเบียน 

 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Certificate of Vaccination)
 • ประกันที่มีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (คนไทยไม่จำเป็นต้องมีประกันและคนต่างชาติที่มี ถิ่นพำนักในไทยสามารถใช้หลักฐานการมีประกันสังคมหรือหนังสือรับรองจากบริษัท/หน่วยงานแทนได้)
 • หลักฐานการชำระเงินค่า รร. SHA Extra+ หรือ AQ จำนวน 2 คืน ในวันที่ 1 และวันที่ 5 ประกอบด้วย
 • การจอง รร. วันที่ 1 และมีค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 และค่ายานพาหนะรับส่งจากสนามบิน
 • การจอง รร. วันที่ 5 และมีค่าตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2
   

 ขั้นตอนการอนุมัติ Thailand Pass 

1. เมื่อลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ครบถ้วนแล้ว โรงแรมจะตรวจสอบเอกสารการจองโรงแรม (ที่พัก 2 คืน / ค่ารถรับส่งจากสนามบิน / ค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง) และจะอนุมัติในส่วนของโรงแรมภายใน 24 ชั่วโมง

 • หากเอกสารไม่ครบตามข้อกำหนด โรงแรมจะปฏิเสธการลงทะเบียนและส่งอีเมลถึงท่านภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้แก้ไขเอกสาร
 • หากมีข้อสงสัยหรือติดขัดในขั้นตอนนี้ โปรดติดต่อโรงแรมโดยตรง
   

2. เมื่อโรงแรมอนุมัติเอกสารการจองที่พักแล้ว กรมควบคุมโรคจะตรวจสอบเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน หากอนุมัติจะได้รับ Thailand Pass QR Code ทางอีเมลภายใน 3-7 วัน

 

ทบทวนเงื่อนไข Test & Go ลงทะเบียนเข้าไทยผ่าน Thailand Pass

 

3. หากเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด กรมควบคุมโรคจะปฏิเสธการลงทะเบียนและส่งอีเมลให้ท่านภายใน 3-7 วัน

 

4. การพิจารณาอนุมัติ Thailand Pass ใช้เวลา 3 - 7 วัน ผู้เดินทางควรวางแผนการเดินทางและลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

 

5. เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาและอนุมัติเอกสารที่พักของท่าน โปรดจองแพคเกจห้องพัก โดยตรงกับโรงแรมจะพัก เนื่องจากโรงแรมจะเป็นผู้อนุมัติเอกสารดังกล่าว

 

ทบทวนเงื่อนไข Test & Go ลงทะเบียนเข้าไทยผ่าน Thailand Pass


ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ

 

 

logoline