svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สรุปครบจบที่นี่ ศบค.เผยแนวทางฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3-4 สูตรไหนได้ยี่ห้ออะไร?

05 กุมภาพันธ์ 2565
2.4 k

ศบค. สรุปแนวทางฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1-2 และเข็มวัคซีนกระตุ้นสูตรใหม่ หลัง สธ. มีแนวทางให้ใช้ "โมเดอร์นา" กระตุ้นแทน "ไฟเซอร์" ได้ในทุกสูตรที่คนไทยฉีด

5 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ระบุ แนวทางการให้วัคซีนป้องกัน โควิด-19 ในเข็มกระตุ้น (วัคซีนเข็ม 3 และ เข็มที่ 4) หรือ Bootster Dose มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 กรณี ให้วัคซีนโควิดกระตุ้น เข็มที่ 3 สูตรหลัก 

 • เข็มที่ 1 Sinovac หรือ Sinopham เข็มที่ 2 Sinovac/Sinopham สำหรับเข็ม 3 เป็น AstraZenaca เว้นระยะห่าง  4 สัปดาห์
 • เข็มที่ 1 Sinovac หรือ Sinopham เข็มที่ 2  AstraZenaca  สำหรับเข็ม 3 เป็น AstraZenaca  เว้นระยะห่าง  3 เดือน 
 • เข็มที่ 1 Sinovac หรือ Sinopham เข็มที่ 2  pfizer สำหรับเข็ม 3 เป็น Pfizer เว้นระยะห่าง  3 เดือน 
 • เข็มที่ 1 AstraZenaca เข็มที่ 2  AstraZenaca สำหรับเข็ม 3 เป็น Pfizer เว้นระยะห่าง  3 เดือน  
 • เข็มที่ 1 pfrizer เข็มที่ 2 Pfizer สำหรับเข็ม 3 เป็น Pfizer เว้นระยะห่าง 6 เดือน 
 • เข็มที่ 1 AstraZeneca  เข็มที่ 2 Pfizer สำหรับเข็ม 3 เป็น Pfizer  เว้นระยะห่าง 6 เดือน  

 

สรุปครบจบที่นี่ ศบค.เผยแนวทางฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3-4 สูตรไหนได้ยี่ห้ออะไร?

 กรณี ให้วัคซีนโควิดกระตุ้น เข็มที่ 3 สูตรทางเลือก 

 • เข็มที่ 1  AstraZeneca เข็มที่ AstraZeneca สำหรับเข็ม 3 เป็น AstraZeneca  เว้นระยะห่าง 3-6 เดือน 

 

 กรณี ให้วัคซีนโควิดกระตุ้น เข็มที่ 4 ดำเนินการให้บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่ม 608 เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และ ประชาชนใน 10 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว

 • เข็มที่ 1 Sinovac หรือ Sinopham เข็มที่ 2 Sinovac หรือ Sinopham เข็ม 3 เป็น AstraZenaca สำหรับเข็มที่ 4 เป็น AstraZenaca เว้นระยะห่าง 3 เดือน 
 • เข็มที่ 1 Sinovac หรือ Sinopham เข็มที่ 2 Sinovac หรือ Sinopham เข็ม 3 เป็น Pfizer สำหรับเข็มที่ 4 เป็น Pfizer เว้นระยะห่าง  3 เดือน 

 

สรุปครบจบที่นี่ ศบค.เผยแนวทางฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3-4 สูตรไหนได้ยี่ห้ออะไร?

ทั้งนี้้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุเพิ่มเติมดังนี้

 1. เพิ่มทางเลือกให้ผู้รับวัคซีนสามารถรับการฉีดวัคซีน AstraZenaca เป็นเข็มกระตุ้นได้ ในผู้ที่รับ AstraZenaca ครบ 2 เข็ม โดยเว้นระยห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนโควิดสูตร AZ-AZ-AZ  ภูมิอาจไม่สูงเท่าการฉีดวัคซีน ให้พิจารณาฉีดผู้ที่ไม่ต้องการ mRNA
 2. วัคซีน Moderna สามารถเป็นเข็มกระตุ้น แทนวัคซีน Pfrizer ได้ในทุกสูตรวัคซีนข้างต้น 

 

สำหรับ  แนวทางฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 มีการพิจารณา 3 ข้อ

 1. คำแนะนำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับ
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพผลการใช้วัคซีนตามที่ให้บริการจริงในประเทศ 
 3. เงื่อนไขในการบริการจัดการวัคซีนหใมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

สรุปครบจบที่นี่ ศบค.เผยแนวทางฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3-4 สูตรไหนได้ยี่ห้ออะไร?


 แนวทางการฉีดวัคซีนกลุ่มอายุต่างๆ มีดังนี้ 

กรณีผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 

 • สูตรหลัก เข็มที่ 1 AstraZenaca  เข็มที่ 2 AstraZenaca เว้นระยะห่าง 8-12 สัปดาห์ 
 • สูตรหลัก เข็มที่ 1 AstraZenaca  เข็มที่ 2 Pfizer  เว้นระยะห่าง 8-12 สัปดาห์  
 • สูตรทางเลือก เข็มที่ 1 Pfizer  เข็มที่ 2 AstraZenaca เว้นระยะห่าง  4 สัปดาห์ 
 • สูตรทางเลือก เข็มที่ 1 Moderna  เข็มที่ 2 Moderna  เว้ยระยะห่าง 4 สัปดาห์  

 

กรณีผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี 

 • เข็มที่ 1 Pfizer ฝาสีม่วง เข็มที่ 2 Pfizer ฝาสีม่วง เว้นระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ 

 

กรณีผู้ที่มีอายุ  5-11  ปี

 • เข็มที่ 1 Pfizer ฝาสีส้ม เข็มที่ 2 Pfizer ฝาสีส้ม เว้นระยะห่าง 8 สัปดาห์ 

 

สรุปครบจบที่นี่ ศบค.เผยแนวทางฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3-4 สูตรไหนได้ยี่ห้ออะไร?