svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อย. เตรียมหารือขึ้นทะเบียน "ซิโนแวค" ฉีดในเด็กศุกร์นี้

02 กุมภาพันธ์ 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เลขาธิการ อย. เผย การขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวค ที่ใช้ในเด็ก 3 ปีขึ้นไป มีปริมาณ 0.5 ซีซี ซึ่งเท่ากับที่ใช้ในผู้ใหญ่ พิจารณาในที่ประชุมในวันศุกร์นี้

กระทรวงสาธารณสุข วางเป้าหมายและแนวทางที่จะปรับโรคโควิด-19 จากการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic)   เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย มีความมั่นใจในความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งยา เวชภัณฑ์ และสถานพยาบาลในการดูแลรักษาเหมือนกับการดูแลรักษาโรคติดเชื้ออื่น ๆ  ขณะเดียวกันให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น รวมทั้งให้ สปสช.และองค์การเภสัชกรรม จัดหาและกระจายชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในราคาที่เหมาะสม

อย. เตรียมหารือขึ้นทะเบียน \"ซิโนแวค\" ฉีดในเด็กศุกร์นี้

สำหรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี เริ่มจากเด็กที่มีโรคประจำตัว เสี่ยงเกิดอาการรุนแรงหากติดเชื้อ ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำความเข้าใจถึงความจำเป็นในการให้วัคซีนเด็กกลุ่มนี้ก่อน พร้อมประสานสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กนักเรียนตามเป้าหมาย

ส่วนวัคซีนเชื้อตายที่จะใช้ในเด็กนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะมีการประชุมพิจารณาวัคซีนซิโนแวคที่ขอขยายการฉีดในเด็กอายุ 3-17 ปี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งหากผ่านการอนุมัติ จะเป็นทางเลือกให้พ่อแม่ผู้ปกครองต่อไป แต่การฉีดวัคซีนยังอยู่ที่ดุลยพินิจของกุมารแพทย์เป็นหลัก

อย. เตรียมหารือขึ้นทะเบียน \"ซิโนแวค\" ฉีดในเด็กศุกร์นี้
ด้าน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวค ที่ยื่นขอใช้ในเด็ก 3 ปีขึ้นไป มีความคืบหน้า โดยทางตัวแทนบริษัทนำเข้าได้มีการยื่นชุดข้อมูลที่ดี มีทั้งข้อมูลช่วงอายุของเด็กที่เข้ารับวัคซีน ปริมาณการใช้ในเด็ก ข้อมูลประสิทธิภาพวัคซีนมาเพิ่มเติม ซึ่งจะนำมาประกอบการพิจารณาในวันศุกร์นี้ โดยวัคซีนซิโนแวคที่จะใช้ในเด็กเล็ก 3 ปีขึ้นไป เบื้องต้นมีปริมาณ 0.5 ซีซี ซึ่งเท่ากับที่ใช้ในผู้ใหญ่ และเป็นวัคซีนชนิดเดิมรวมถึงการพิจารณาวัคซีนซิโนฟาร์มด้วย

logoline