svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เจาะประเด็นร้อน

วิเคราะห์ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม"หลักสี่-จตุจักร"

31 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ผลการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่จตุจักรและหลักสี่ ปรากฏความพ่ายแพ้ของพรรคพลังประชารัฐ สะท้อนภาพของคนเมืองที่เลือกคนแบบสั่งสอนพรรคการเมือง

การโหวตสั่งสอน ไม่ใช่การเลือกเพราะนิยมชมชอบ แต่เป็นยุทธศาสตร์การโหวตที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่อต้านหรือสั่งสอน ว่าไม่พอใจบางสิ่ง

 

การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ประชาชนเลือกแค่ 2 ทางเท่านั้น ทางแรกคือโหวตสนับสนุนคนของรัฐบาลให้ไปทำงานต่อ สองโหวตเลือกพรรคฝ่ายค้าน เพื่อบอกกับรัฐบาลรู้ว่า"ไม่เอาแล้ว"

 

ผู้มาใช้สิทธิ

24 มี.ค. 62 

 • ผู้มีสิทธิ 171,250
 • ผู้ใช้สิทธิ 127,650

คิดเป็น 74.54 %

30 ม.ค. 65

 

 • ผู้มีสิทธิ 167,287
 • ผู้ใช้สิทธิ 88,124

คิดเป็น 52.68%

วิเคราะห์ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม\"หลักสี่-จตุจักร\"

 

ผลการเลือกตั้งซ่อม "หลักสี่-จตุจักร"

รวมทั้งสิ้น 280 หน่วย อย่างไม่เป็นทางการ

1. นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย 29,416 คะแนน

2. นายกรุณพล เทียนสุวรรณ พรรคก้าวไกล 20,361 คะแนน

3. นายอรรถวิชซ์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า 20,047 คะแนน

4. นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ 7,906 คะแนน

5. นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี 5,987 คะแนน

6. นายเจริญ ชัยสิทธิ์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 333 คะแนน

7. นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์ 244 คะแนน

8. นางสาวกุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์ชาติ 190 คะแนน

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,124 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 167,287 คน คิดเป็น 52.68% บัตรดี 84,484 บัตร บัตรเสีย 1,184 บัตร บัตรไม่เลือกผู้ใด 2,456 บัตร

วิเคราะห์ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม\"หลักสี่-จตุจักร\"

เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจพรรคไทยภักดี คะแนนเสียงน่าสนใจเมื่อเทียบกับพรรคพลังประชารัฐ

 • เพื่อไทย 34.81%
 • ก้าวไกล 24.1%
 • พรรคกล้า 23.72%
 • พปชร. 9.35%
 • ไทยภักดี 7.08%
 • ครูไทยเพื่อประชาชน 0.39%
 • ไทยศรีวิโล 0.28%

1.สุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย 29,416 คะแนน

2.กรุณพล เทียนสุวรรณ พรรคก้าวไกล 20,361 คะแนน

3.อรรถวิชช สุวรรณภักดี พรรคกล้า 20,047 คะแนน

4.สรัลรัศมี เจนจาค8 พรรคพลังประชารัฐ 7,906 คะแนน

5.พันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี 5,987 คะแนน

6.เจริญ ชัยสิทธิ์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 333 คะแนน

7.รุ่งโรจน์ อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์ 244 คะแนน

วิเคราะห์ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม\"หลักสี่-จตุจักร\"

 

หลายคนตั้งคำถามเมื่อคะแนนเป็นเช่นนี้ อะไรทำให้คนเหล่านี้แปรเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งในรอบที่แล้ว

เทียบผลเลือกตั้ง ส.ส.กทม. เขต 9 

24 มี.ค. 62

สิระ เจนจาคะ พลังประชารัฐ 34,907

สุรชาติ เทียนทอง เพื่อไทย 32,115

กฤษณุชา สรรเสริญ อนาคตใหม่ 25,735

วิชัย สังข์ประไพ ประชาธิปัตย์ 16,255

ศักดิภัทร สวามิวัสดุ์ เศรษฐกิจใหม่ 5,873

30 ม.ค. 65

สุรชาติ เทียนทอง เพื่อไทย 29,416

กรุณพล เทียนสุวรรณ ก้าวไกล 20,361

อรรถวิชซ์ สุวรรณภักดี กล้า 20,047

สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พลังประชารัฐ 7,906

พันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ ไทยภักดี 5,987

วิเคราะห์ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม\"หลักสี่-จตุจักร\"

 

โครงสร้างผลการเลือกตั้ง "หลักสี่-จตุจักร"

กลุ่มลุ้นแชมป์

 

 • พรรคเพื่อไทย 29,416 คะแนน
 • พรรคก้าวไกล 20,361 คะแนน
 • พรรคกล้า 20,047 คะแนน

กลุ่มแย่งอันดับ 4

 • พรรคพลังประชารัฐ 7,906 คะแนน
 • พรรคไทยภักดี 5,987 คะแนน

กลุ่มท้ายตาราง

 

 • พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 333 คะแนน
 • พรรคไทยศรีวิไลย์ 244 คะแนน
 • พรรคยุทธศาสตร์ชาติ 190 คะแน

วิเคราะห์ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม\"หลักสี่-จตุจักร\"

 

หากดูจากโครงสร้างจะเห็นได้ว่าประชาชนไม่เลือกฝั่งรัฐบาล แต่เลือกฝ่ายค้าน

คะแนนแยกตามหน่วย

สุรชาติ เทียนทอง

 

 • หลักสี่ 18,807
 • จตุจักร 10,609
 • รวม 29,416

กรุณพล เทียนสุวรรณ

 • หลักสี่ 9,192
 • จตุจักร 11,169
 • รวม 20,361

อรรถวิชซ์ สุวรรณภักดี

 • หลักสี่ 8,165
 • จตุจักร 11,882
 • รวม 20,047

วิเคราะห์ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม\"หลักสี่-จตุจักร\"

 

วิเคราะห์ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร

 • ริมคลอง พรรคกล้า, พรรคเพื่อไทย
 • คอนโด พรรคก้าวไกล
 • บ้านมีรั้ว พรรคกล้า (ออกมาใช้สิทธิไม่ถึง 30%)

วิเคราะห์ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม\"หลักสี่-จตุจักร\"

 

ซึ่งทหารที่เลือกพรรคก้าวไกลส่วนใหญ่เป็นทหารรุ่นใหม่ ขณะที่พรรคของรัฐบาลตกอันดับ

พื้นที่ชิงชัยสำหรับพรรคเพื่อไทย พรรคกล้า และพรรคก้าวไกลอยู่ที่เคหะหลักสี่ เป็นพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลาย เป็นการโหวตตามยุทธศาสตร์เพื่อบอกกับรัฐบาลว่า "ถ้าการเมืองยังเป็นเช่นนี้ ประชาชนไม่เอาด้วย"

 

ที่มา เนชั่นอินไซต์ โอ-บากบั่น บุญเลิศ , วี-วีระศักดิ์ พงศ์อักษร

logoline