svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"อนุชา" ถกแก้ปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคา พิจารณา 4 แนวทางแก้ปัญหาของกองสลากฯ

31 มกราคม 2565

"อนุชา" ถกแนวทางแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา พิจารณา 4 แนวทางแก้ปัญหาของกองสลากฯ พร้อมตั้ง "เสกสกล" หัวหน้าชุดปฏิบัติการ และ 3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก

     วันนี้ (31 ม.ค.) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

 

     นายอนุชา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าว และประสงค์ให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงระบบการจำหน่ายสลาก ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดการขายสลากเกินราคา และได้พิจารณาข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 4 มาตรการ ประกอบด้วย

 

1. การออกจุดจำหน่ายฉลากในราคา 80 บาทจำนวน 1000 จุด ครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ

2. รับสมัครผู้ซื้อ-จอง หรือผู้ค้าสลากรายใหม่ จำนวน 200,000 รายโดยจะยกเลิกระบบโควต้าเดิม

3. ทำแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

4. การออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นแผนในระยะยาว
 

"อนุชา" ถกแก้ปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคา พิจารณา 4 แนวทางแก้ปัญหาของกองสลากฯ

     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในแนวทาง แต่ขอให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายควบคุมการค้าสลากเกินราคา โดยพบว่ากฎหมายปัจจุบันที่บังคับใช้มีความล้าสมัย คือ พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ระบุรายละเอียดบทลงโทษผู้จำหน่ายสลากเกินราคา ไม่เกิน 10,000 บาท และมีบทลงโทษผู้จำหน่ายสลากในสถานศึกษา และจำหน่ายให้กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  ซึ่งระยะเวลาในการปรับปรุงกฎหมายอาจมีเวลานาน ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการกำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาผู้ค้าสลาก และกำหนดบทลงโทษ เช่น การปรับ หรือตัดสิทธิ์ เป็นต้น 

 

"อนุชา" ถกแก้ปัญหาสลากกินแบ่งเกินราคา พิจารณา 4 แนวทางแก้ปัญหาของกองสลากฯ
 

     นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจในการตรวจสอบและติดตามผู้ค้าสลากเกินราคา พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากเกินราคา คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา และคณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี