ดีเดย์ 1 กุมภาพันธ์นี้ เพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเลือกใช้วิธีฟอกไตได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นกลุ่มที่ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมและล้างไตผ่านช่องท้อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เตรียมความพร้อม ดีเดย์ 1 กุมภาพันธ์นี้ เพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเลือกใช้วิธีฟอกไตได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

สธ. ดีเดย์ 1 ก.พ. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังฟอกไตฟรี

นายอนุทิน ระบุว่า  มติ สปสช.เห็นชอบการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม สำหรับกลุ่มที่ไม่สมัครใจ ล้างไตผ่านช่องท้อง โดยกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายให้กับ สปสช. ในการดำเนินการ โดยจะเริ่มดำเนินกมรในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นวันแรก

 

ซึ่งการหารือในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการของหน่วยบริการฟอกไต ที่คาดว่า จะมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรั้ง เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น

โดยที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคไต ประมาณ 170,000 คน มารับบริการฟอกไตโดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ประมาณ 30,000 คน ส่วนที่เหลือ ล้างไตผ่านช่องท้อง ในจำนวน 30,000คน มี 6,500 คน ยินดีที่จะจ่ายเงินฟอกไตเอง เนื่องจากไม่สะดวกล้างไตผ่านช่องท้อง

 

สำหรับการดูแลผู้ป่วยฟอกไต สปสช.จะสนับสนุนงบประมาณ ในการดูแลช่วง 2 ปี แรก แต่หลังจากนั้นจะมีการสนับสนุนรายหัวเข้ามาดูแล

สธ. ดีเดย์ 1 ก.พ. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังฟอกไตฟรี

อนุทิน ย้ำการฟอกไต แม้จะมีความจำเป็น แต่กระทรวงสาธารณสุข จะมีการรณรงค์การป้องกันโรคไต โดยจะต้องผลักดันค่านิยมในการบริโภคอาหาร และสนับสนุน การรับบริจาคอวัยวะ ซึ่งจากนี้ อาจจะให้ญาติผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ หรือ ผู้ป่วยสมองตาย สามารถที่จะเลือกในการบริจาคอวัยวะผู้เสียชีวิตได้

 

ส่วนการฟอกไต จะให้ครอบคลุมในโรงพยาบาลทุกแห่ง เช่น มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลในต่างจังหวัด แต่ต้องมาทำงาน ในกทม.สามารถที่จะขอรับบริการการฟอกไตได้ ในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ให้บริการสิทธิบัตรทอง

 

ด้าน รองศาสตราจารย์ นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศ ไทย ระบุถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไต มีประมาณ 170,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงเฉลี่ย 10% ต่อปี สาเหตุมาจากพฤติกรรม บริโภค

อย่างไรก็ตาม การล้างไตผ่านช่องท้องและการฟอกเลือด มีประสิทธิภาพเท่ากัน แต่ผู้ที่ล้างไตผ่านช่องท้องสามารถเปลี่ยนบริการฟอกทางเส้นเลือดได้ จะต้องมีข้อบ่งชี้ของผู้ป่วย เช่น การติดเชื้อจากการล้างไตผ่านช่องท้อง

สธ. ดีเดย์ 1 ก.พ. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังฟอกไตฟรี

สำหรับแนวปฏิบัติของผู้ป่วยไตวายเรื้อรั้งระยะสุดท้าย ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่าต้องการได้รับการฟอกไต ในส่วนของผู่ป่วยรายเดิม ก่อนวันที่ 1 ก.พ.65 หากต้องการเปลี่ยนล้างไตผ่านช่องท้องมาเป็นฟอกไต ให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษาและสามารถเข้ารับบริการฟอกไต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากหน่วยบริการ

 

ส่วนผู่ป่วยรายใหม่แพทย์และผู้ป่วยจะต้องตัดสินใจร่วมกันในการเลือกวิธีการฟอกไต โดยผู้ป่วยที่สมัครใจล้างไตผ่านช่องท้อง จะมีการส่งน้ำยาล้างไตให้ถึงบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนผู้ป่วยสมัครใจฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้ผู้ป่วยมาฟอกไตสัปดาห์ละไม่เกิน 3 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย