กกต.เปิดข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ส.กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 หลักสี่-จตุจักร ทั้งสิ้น 167,287 คน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร เขต เลือกตั้งที่ 9 หลักสี่-จตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว จันทรเกษม เสนานิคม) แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 65 นี้

 

จากการตรวจสอบข้อมูลจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พบว่า จำนวนหน่วยเลือกตั้ง จำนวนประชากร และจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 65   พบว่า เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้องและแขวงตลาดบางเขน มีจำนวนประชากร รวม 100,534 คน 

โดยแขวงทุ่งสองห้อง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 60,973 คน หน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 91 หน่วย แขวงตลาดบางเขน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 22,739 คน หน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 31 หน่วย

 

ส่วนเขตจตุจักร แขวงลาดยาว แขวงจันทรเกษม และแขวงเสนานิคม มีจำนวนประชากร รวม 99,043 คน แขวงลาดยาว ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 34,420 คน

 

กกต.เผย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.หลักสี่-จตุจักร 167,287 คน

หน่วยเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 68 หน่วย แขวงเสนานิคม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 17,334 คน หน่วยเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 31 หน่วย แขวงจันทรเกษม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 31,821 คน หน่วยเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 59 หน่วย

 

รวมจำนวนประชากรทั้ง 2 เขต พบว่า มีประชากรทั้งสิ้น199,577 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 167,287 คน หน่วยเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 280 หน่วย

 

กกต.เผย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.หลักสี่-จตุจักร 167,287 คน

 

 

CR : คมชัดลึก