เมืองซานโฮเซกลายเป็นเมืองแรกในสหรัฐฯ ที่ออกกฎให้เจ้าของปืนต้องทำประกันภัย เพื่อนำเงินเบี้ยประกันไปตั้งกองทุนสำหรับรณรงค์ลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบจากอาวุธปืน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมืองแรกในสหรัฐฯบังคับเจ้าของปืนทำประกันภัย

 

สภาเมืองซานโฮเซในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ลงมติเมื่อคืนวันอังคารผ่านเทศบัญญัติที่กำหนดให้ผู้ครอบครองปืนต้องทำประกันภัยตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก แต่เทศบัญญัติฉบับนี้ยังต้องรอการลงมติอนุมัติในการแปรญัตติครั้งสุดท้ายในเดือนหน้า และจะสามารถมีผลบังคับใช้ได้ในเดือน ส.ค.

 

ประกันภัยฉบับนี้จะครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายจากการใช้ปืนโดยอุบัติเหตุหรือพลั้งเผลอ ซึ่งรวมถึง การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือ ทรัพย์สินเสียหาย แต่ข้อบังคับนี้ไม่ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั้งในอดีตและปัจจุบัน หรือผู้มีใบอนุญาตพกปืนแบบเก็บซ่อนมิดชิด

 

 

เจ้าของประกันจะต้องเสียเบี้ยประกัน 25 ดอลลาร์ต่อปี และเงินส่วนนี้จะถูกนำเข้ากองทุนที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเพื่อใช้ในการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ปืน การฝึกใช้ปืน งานป้องกันการฆ่าตัวตาย ความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาสุขภาพจิต และผู้ใดไม่จ่ายเบี้ยประกันจะต้องโทษปรับ 

 

ที่ผ่านมาเคยมีการเสนอเทศบัญญัติคล้าย ๆ กันนี้ แต่ซานโฮเซเป็นเมืองแรกในสหรัฐฯที่สามารถผ่านความเห็นชอบ และจะทำให้ประชาชนใน 5,500 ครัวเรือนในซานโฮเซ ที่ขึ้นทะเบียนมีปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกกฎหมายอย่างน้อย 1 กระบอก จะให้ความสำคัญกับการเก็บปืนอย่างปลอดภัยและเข้ารับการฝึกใช้ปืนอย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและอันตรายจากปืน

 

แต่ก็มีเสียงคัดค้านจากเจ้าของปืนบางคน ที่อ้างว่า เทศบัญญัติฉบับนี้ละเมิดเรื่องสิทธิการครอบครองปืนตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯ