svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

อังกฤษต้องการอีก 6,000 คนทดสอบยาต้านโควิดของเมอร์ค

อังกฤษประกาศต้องการอาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 อีก 6,000 คนเข้ารับการทดสอบยารักษาโรคโควิด-19 ของบริษัทเมอร์ค เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนำมาใช้กับประชาชนในวงกว้าง

สำนักงานควบคุมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของอังกฤษให้การอนุมัติยาต้านไวรัสโรคโควิด-19 ภายใต้ชื่อ "โมลนูพิราเวียร์" ที่ผลิตโดยบริษัทเมอร์ค และบริษัทริดจ์แบ็ค เทราพิวติกส์เมื่อเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว และรัฐบาลเปิดให้มีการศึกษาวิจัยระดับชาติเพื่อค้นหาวิธีใช้ยาให้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยเบื้องต้นมีอาสาสมัครลงชื่อเข้าร่วมการทดสอบแล้ว 4,500 คน

 

แต่รัฐบาลประกาศวันนี้ว่า ต้องการอาสาสมัครอีก 6,000 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการป่วย 5 วันแล้ว โดยเป็นวัยผู้ใหญ่อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอายุน้อยกว่านี้แต่มีโรคประจำตัว และอาสาสมัครเหล่านี้จะได้รับยาไปรับประทานที่บ้าน

 

 

งานวิจัยนี้ต้องการประเมินว่ายาโมลนูพิราเวียร์จะใช้กับกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วอย่างไร หลังจากในช่วงการทดสอบทางคลินิกของทางบริษัทผู้ผลิตเป็นการทดสอบกับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัควีน

 

กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษได้จัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ไว้ 2.23 ล้านชุด และยารักษาโควิด-19 ภายใต้ชื่อ แพ็กซ์โลวิด ของบริษัทไฟเซอร์อีก 2.75 ล้านชุด

 

จากผลการทดสอบของเมอร์ค พบว่า ยาโมลนูพิราเวียร์สามารถลดจำนวนผู้ป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและการเสียชีวิตได้ราว 30% ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อได้รับยาในช่วงแรกของการป่วย