svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รพ.นพรัตนราชธานี ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3 และ 4 ผ่านเครือข่ายมือถือ 27 ม.ค.นี้

25 มกราคม 2565
522

รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 ผ่านเครือข่ายมือถือ เริ่ม 27 ม.ค.นี้ บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

25 มกราคม 2565 กรมการแพทย์ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “กรมการแพทย์” สามารถลงทะเบียนผ่านเครือข่ายมือถือ เริ่ม 27 ม.ค. 65 มีเนื้อหาดังนี้..

 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ที่แฟชั่นไอส์แลนด์ โดยลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ตั้งแต่ 27 ม.ค. 65 เริ่มฉีด 1 ก.พ.- 31 มี.ค. 65 เวลา 09.00-15.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

 

 เงื่อนไขการลงทะเบียน 

ผู้ลงทะเบียนต้องเคยรับวัคซีน สูตรดังต่อไปนี้

  • กรณีรับบริการฉีดวัคซีนเข็ม 3
  1. ห่างจากเข็ม 2 ระยะเวลา 1 เดือน โดย 2 เข็มแรกเป็น ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม
  2. ห่างจากเข็ม 2 ระยะเวลา 3 เดือน โดย 2 เข็มแรกเป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ เข็มแรกเป็น ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม และเข็ม 2 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ไฟเซอร์

 

รพ.นพรัตนราชธานี ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3 และ 4 ผ่านเครือข่ายมือถือ 27 ม.ค.นี้

 

  • กรณีรับบริการฉีดวัคซีนเข็ม 4 ต้องห่างจากเข็ม 3 ระยะเวลา 3 เดือน โดย 2 เข็มแรกเป็น ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม และเข็ม 3 เป็น แอสตร้าฯ หรือไฟเซอร์ เท่านั้น

 ขั้นตอนลงทะเบียน 

การลงทะเบียนดำเนินการผ่านเครือข่ายมือถือ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 65  และให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 65 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์


 วิธีการลงทะเบียนสมัครรับบริการ 

 

รพ.นพรัตนราชธานี ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3 และ 4 ผ่านเครือข่ายมือถือ 27 ม.ค.นี้

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ที่มีบัตรผู้พิการ สามารถ Walk in รับบริการได้
 

สำหรับการเปิดลงทะเบียนครั้งนี้ จะเปิดรับแบบจำกัดจำนวนดังนี้ 

  • เดือนกุมภาพันธ์ เข็ม 3 รับ 1,800 คน/วัน เข็ม 4 รับ 200 คน/วัน
  • เดือนมีนาคม เข็ม 3 รับ 1,600 คน/วัน เข็ม 4 รับ 400 คน/วัน
  • สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดเข็ม 1-2 สามารถ Walk in รับบริการได้

 

รพ.นพรัตนราชธานี ลงทะเบียนวัคซีนเข็ม 3 และ 4 ผ่านเครือข่ายมือถือ 27 ม.ค.นี้