svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ค่าฝุ่น PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบเกินค่ามาตรฐาน 2 จังหวัด

ค่าฝุ่น PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบเกินค่ามาตรฐานเพียง 2 จังหวัด รายงานคาดการณ์สถานการณ์ PM2.5 7 วันข้างหน้า

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้  ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานเพียง 2 จังหวัด คือ จ.หนองคาย และ จ. ขอนแก่น

 

 

ค่าฝุ่น PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบเกินค่ามาตรฐาน 2 จังหวัด

  • ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 - 35 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20 - 64 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11 - 37 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12 - 40 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13 - 22 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 15 - 37 มคก./ลบ.ม.

ค่าฝุ่น PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบเกินค่ามาตรฐาน 2 จังหวัด

 

ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

  • 1 วันข้างหน้า คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ
  • 7 วันข้างหน้า แนวโน้มของสถานการณ์ในช่วงวันที่ 27มกราคม -1 กุมภาพันธ์ จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิด และสภาพอากาศที่นิ่งลดลง

 

ค่าฝุ่น PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบเกินค่ามาตรฐาน 2 จังหวัด

คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ดังนี้ ภาคเหนือตอนบน: คาดการณ์ล่วงหน้า 1 วัน มีคุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ และจะมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระหว่างวันที่ 28 มกราคม- 1 กุมภาพันธ์ โดยจะมีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะสูงขึ้นในวันที่ 26-27 มกราคม เนื่องจากสภาพอากาศที่ปิด และลมอ่อน

 

ค่าฝุ่น PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบเกินค่ามาตรฐาน 2 จังหวัด

 

ภาคเหนือตอนล่าง: คาดการณ์ล่วงหน้า 1 วัน มีคุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ และจะมีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ -1 มกราคม โดยจะมีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะสูงขึ้นในวันที่ 26-28 มกราคม เนื่องจากสภาพอากาศที่ปิด และลมอ่อน โดยหลังวันที่ 28 มีแนวโน้มที่สถานการณ์ดีขึ้น

 

ค่าฝุ่น PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบเกินค่ามาตรฐาน 2 จังหวัด