ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ไม่ต่ำกว่า 70%

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น.

 

โดยจัดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และฝึกอบรมทบทวนวิทยากรเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีวิทยากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม จำนวน 22 คน และมีผู้เข้าร่วมอบรม และสังเกตการณ์อีกจำนวน 15 คน

 

ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม. เขตเลือกตั้ง 9 ไม่ต่ำกว่า 70%

 

ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน., รปภ.) และ อสส. เมื่อวันที่ 22 – 23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครยินดีให้การสนับสนุนบุคลากรในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ และตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนมากกว่า 70% ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562

 

ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม. เขตเลือกตั้ง 9 ไม่ต่ำกว่า 70%

 

ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งหมด 72% โดยในเขตเลือกตั้งที่ 9 มีผู้มาใช้สิทธิ 74% นอกจากนี้ คณะกรรมมาธิการฯ มีความห่วงใยหากเกิดกรณีฝนตกหรือไฟฟ้าดับในหน่วยเลือกตั้ง จึงให้กำหนดแผนรองรับหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวด้วย เพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในวันเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

สำหรับจำนวนหน่วยเลือกตั้ง มีทั้งสิ้นจำนวน 280 หน่วย แบ่งออกเป็น  

  1. เขตหลักสี่ จำนวน 122 หน่วย ประกอบด้วย แขวงทุ่งสองห้อง จำนวน 91 หน่วย (เป็นอาคาร 46 หน่วย เป็นเต็นท์ 45 หน่วย) แขวงตลาดบางเขน จำนวน 31 หน่วย (เป็นอาคาร 11 หน่วย เป็นเต็นท์ 20 หน่วย)
  2.  เขตจตุจักร จำนวน 158 หน่วย ประกอบด้วย แขวงลาดยาว จำนวน 68 หน่วย (เป็นอาคาร 35 หน่วย เป็นเต็นท์ 33 หน่วย) แขวงเสนานิคม จำนวน 31 หน่วย (เป็นอาคาร 5 หน่วย เป็นเต็นท์ 26 หน่วย) แขวงจันทรเกษม จำนวน 59 หน่วย (เป็นอาคาร 17 หน่วย เป็นเต็นท์ 42 หน่วย)

 

ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม. เขตเลือกตั้ง 9 ไม่ต่ำกว่า 70%

 

ในส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 167,288 คน แบ่งเป็น

  1. เขตหลักสี่ จำนวน 83,712 คน ประกอบด้วย แขวงทุ่งสองห้อง จำนวน 60,971 คน และแขวงตลาดบางเขน จำนวน 22,741 คน
  2. เขตจตุจักร จำนวน  83,576 คน ประกอบด้วย แขวงลาดยาว จำนวน 34,420 คน แขวงเสนานิคม จำนวน 17,334 คน และแขวงจันทรเกษม จำนวน 31,822 คน
logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด