สมาคมชาวฉะเชิงเทราจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนน้อย จ.หนองคาย พร้อมมอบทุนการศึกษาเด็ก - ผู้สูงอายุ 1 ล้าน มีผู้ตรวจการอัยการ-อัยการภาค4 ร่วมงานคับคั่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (24 ม.ค.) ที่วัดดอนน้อย ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด ประธานมูลนิธิอัยการ ในฐานะนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เป็นประธานจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาการเปรียญชั้นสองให้แล้วเสร็จ โดยมี ดร.ปริยะนันท์ มงคลสุริยะเดช ประธานกรรมการ บริษัท ได-เวลล์ จำกัด (หมอจอยเทพประทาน) , นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจการอัยการ เเละข้าราชการอัยการรวมทอดผ้าป่าจำนวนมาก อาทิเช่น สำนักงานอัยการอัยการคดีเเรงงานภาค 4 , สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี , สำนักงานอัยการจังหวัดขอนเเก่น , สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย , สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู , สำนักงานอัยการจังหวัดเลย เเละชาวบ้าน ต.น้ำโมง เข้าร่วมงาน
 

 

สมาคมชาวฉะเชิงเทรา จัดทอดผ้าป่าเงินล้านสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนน้อย

สมาคมชาวฉะเชิงเทรา จัดทอดผ้าป่าเงินล้านสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนน้อย

สมาคมชาวฉะเชิงเทรา จัดทอดผ้าป่าเงินล้านสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนน้อย

สมาคมชาวฉะเชิงเทรา จัดทอดผ้าป่าเงินล้านสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนน้อย

     ศ.พิเศษอรรถพล กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2563 สมาคมองค์การค้านักธุรกิจสากล (WTA) โดยการนำของ ดร.ดวงเนตร ปัญญาใจ ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้างศาลาการเปรียญของวัดดอนน้อย เป็นเงินหนึ่งล้านบาท แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ในครั้งนี้ตนจึงได้นำคณะมาถวายผ้าป่าสามัคคีในวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญชั้นสอง -มอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำโมง

 

     พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่มฝาง เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท และนักเรียนชั้นมัธยม 15 คนคนละ 1,000 บาท ชั้นประถมศึกษา 29 คนละ 500 บาท , มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านน้ำโมงเงินจำนวน 15,000 บาทและนักเรียน 54 คนละ 500 บาท , มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านท่าสำราญเป็นเงินจำนวน 15,000 บาท และนักเรียน 152 คนละ 500 บาท , มอบเงินให้กับผู้สูงอายุจำนวน 80 คนคนละ 2,000 บาท
 

สมาคมชาวฉะเชิงเทรา จัดทอดผ้าป่าเงินล้านสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนน้อย

สมาคมชาวฉะเชิงเทรา จัดทอดผ้าป่าเงินล้านสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนน้อย

สมาคมชาวฉะเชิงเทรา จัดทอดผ้าป่าเงินล้านสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนน้อย

     ศ.พิเศษ อรรถพล กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์ ที่จะทำผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ 1.เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนทั่วไป  2.เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 3.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ดีกินดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 4.เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เงินทอดผ้าป่าสามัคคีรวมเป็นเงิน หนึ่งล้านบาท

 

สมาคมชาวฉะเชิงเทรา จัดทอดผ้าป่าเงินล้านสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนน้อย

สมาคมชาวฉะเชิงเทรา จัดทอดผ้าป่าเงินล้านสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนน้อย

สมาคมชาวฉะเชิงเทรา จัดทอดผ้าป่าเงินล้านสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนน้อย

สมาคมชาวฉะเชิงเทรา จัดทอดผ้าป่าเงินล้านสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนน้อย