svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อย.เตรียมประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.กัญชง-กัญชา

อย. เผยความคืบหน้าการยกร่างพ.ร.บ.กัญชง-กัญชา ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมทั้ง 10 หมวด 52 มาตรา ระบุห้ามใช้เพื่อนันทนาการ ยกเว้นพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาต โดยจะเปิดประชาพิจารณ์ก่อนยื่นครม.พิจารณาเดือนกุมภาพันธุ์นี้ 

กรณีการเดินหน้ากำหนดทิศทางกฎหมายควบคุมยาเสพติดให้โทษประเภท 5  กัญชา-กัญชง หลังจากเมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 มีมติเเห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. ....

 

ที่ใจความระบุ สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis ยกเว้นที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ คือ ก.สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชง เฉพาะที่ได้จากการอนุญาตปลูกในประเทศ ในทุกส่วนที่มีปริมาณสาร THC ไม่เกิน 0.2% โดยน้ำหนักและ ข.สารสกัดจากเมล็ดกัญชา กัญชง ที่ได้จากการปลูกในประเทศเช่นกัน ซึ่งจะมีการพิจารณา ในวันที่ 25 ม.ค. 65 ซึ่งต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

 

ขณะที่ นพ.ไพศาล  ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยความคืบหน้า ร่าง พรบ.กัญชง-กัญชา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสังคม ถึงขั้นตอนของ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ซึ่งยังอยู่ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมในหมวดหมู่อื่นๆ ซึ่งมี 10 หมวด 52 มาตรา 

 

อยากให้มองว่าพืชทั้ง 2 ชนิด เป็นพืชสมุนไพรที่จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในด้านการแพทย์  และด้านอื่นๆ เช่นทำเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ หรืออาหาร  แต่ยังคงข้อห้ามใช้เพื่อนันทนาการทั่วไป  และข้อจำกัดการใช้ที่ไม่เหมาะสม เช่นห้ามใช้ในกลุ่มสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร เป็นต้น


ทั้งนี้ ยังมีข้อยกเว้นในร่าง พ.ร.บ.กำหนดข้อยกเว้นในการใช้ด้านนันทนาการเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตซึ่งก็มีข้อกำหนดโดย อย.อยู่แล้ว  และในกลุ่มผู้ใช้ยังคงกำหนดช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่สามารถผลิต นำเข้า ส่งออก และใช้สารสกัดได้ 

 

โดยในการอนุญาตการปลูกนั่นสำหรับครัวเรือนนั้นมีข้อกำหนดชัดเจนถึงจำนวนต้นและพื้นที่การปลูก แต่ก่อนนำมาใช้งานต้องมีการจดแจ้งก่อนและได้รับอนุญาตจึงจะสามารถใช้ได้  แต่หากไม่ทำตามในร่าง พ.ร.บ.ก็ได้มีการกำหนดโทษไว้เช่นกัน

 

อย่างกรณีการปลูกในครัวเรือนแต่ไม่มีการจดแจ้งจะมีโทษ ปรับไม่เกิน 2หมื่นบาท หรือกรณีมีการนำมาจำหน่ายมีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี  ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท 

 

อย.เตรียมประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.กัญชง-กัญชา

หากจะมีการใช้และปลูกเพื่อการพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรมนั้นต้องมีการขออนุญาตการปลูก ซึ่งใบอนุญาตมีอายุ 3 ปีต่อการขออณุญาติปลูก 1ครั้ง  

 

ต่อมาสำหรับกระบวนการแปรรรูปโดยการสกัด ต้องขออนุญาตเช่นกัน ซึ่งใบอนุญาตที่อายุ 3 ปีต่อครั้งเช่นกัน 

 

นอกจากนี้ในการใช้ส่วนประกอบอื่นๆ ไปแปรรูป เช่นทำยาสมุนไพร ทำอาการปรุงสุก หรือทำเครื่องสำอาง แต่ละประเภทก็จะต้องดำเนินการขออนุญาตตามข้อกฏหมายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 

 

อย.เตรียมประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.กัญชง-กัญชา

 

 

นพ.ไพศาล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าใน ร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง นั่นมีการเพิ่มมาตรการด้านการส่งเสริมและการทำวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การจะนำไปใช้ในครัวเรือน การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

 

ทั้งนี้ กัญชา กัญชง เป็นพืชสมุนไพรเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ คาดว่าในปี 2568 จะมีมูลค่าสูงถึงกว่า 15,700 ล้านบาท ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 

 

หลังจากไม่มีกัญชา กัญชงอยู่ในยาเสพติดให้โทษแล้ว ก็จะใช้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฉบับที่ อย. ร่างขึ้นมาใหม่แทน เพื่อคุมการใช้เพื่อนันทการ  

 

ทั้งนี้สำหรับร่าง พรบ.กัญชา กัญชงนั้นหลังมีการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฯ แล้วเสร็จ จะเปิดให้มีการทำประชาพิจารณ์ ต่อสาธารณะและนำกลับมาสรุปเพื่อเสนอต่อ ครม. พิจารณาอีกครั้ง