svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ผลอนามัยโพล ระบุ คนไทยกังวล โควิด-19 ค่าฝุ่นพุ่งสูง ช่วงเทศกาลตรุษจีน

24 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กรมอนามัย เผยผลอนามัยโพล ช่วงเทศกาลตรุษจีนพบคนไทยยังคงวิตกกังวลการระบาดของโควิด-19 และปริมาณค่าฝุ่น PM2.5 เน้นย้ำประชาชาชนให้ยึดหลักป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งลดการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ใช้ธูปสั้น เพื่อลดการเพิ่มปริมาณฝุ่น

24 มกราคม 2565 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และปริมาณค่าฝุ่น PM2.5 ที่คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในช่วงวันที่ 25 - 26 มกราคม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ประชาชนจึงต้องเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

 

จากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพล วันที่ 15-21 มกราคม 2565 พบว่า คนไทย ร้อยละ 65 ยังมีความกังวลหากมีการระบาดของโรค โควิด-19 และปริมาณค่าฝุ่น PM2.5  สูง

 

เรื่องที่กังวลมากที่สุดคือ กลัวติดเชื้อจากการไปจับจ่ายซื้อของวันไหว้ในตลาด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต ร้อยละ 51.8

 

รองลงมาคือ กลัวการติดเชื้อจากการรวมญาติที่บ้าน  หรือสถานที่พักอาศัย ร้อยละ 42 และ ห่วงผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง อาจติดเชื้อได้ง่าย มีอาการรุนแรง ร้อยละ 41.2 

 

ผลอนามัยโพล ระบุ คนไทยกังวล โควิด-19 ค่าฝุ่นพุ่งสูง ช่วงเทศกาลตรุษจีน

ขณะที่ร้อยละ 35 ไม่รู้สึกกังวล เนื่องจากมีการป้องกันตนเองอย่างดีแล้ว ร้อยละ 71.9  รู้สึกชินกับสถานการณ์ ร้อยละ 33.3 และได้รับวัคซีนครบแล้วตามเกณฑ์ ร้อยละ 29.7 

นอกจากนี้ ผลสำรวจ อนามัยโพล ยังพบว่า หากมีการระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5  ประชาชนร้อยละ 85.3 จะป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากป้องกันเมื่อไปที่สาธารณะ ร้อยละ 72.5 ล้างมือบ่อย ๆ และ ร้อยละ 64.3 ติดตามสถานการณ์ฝุ่น และการระบาดของโรคเป็นระยะ ๆ

 

ผลอนามัยโพล ระบุ คนไทยกังวล โควิด-19 ค่าฝุ่นพุ่งสูง ช่วงเทศกาลตรุษจีน

 

“ประชาชนที่มีกิจกรรมช่วงวันตรุษจีน เช่น จับจ่ายซื้อของในวันไหว้ ทั้งในตลาด ห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์มาเก็ต หรือมีการรวมญาติไหว้บรรพบุรุษ รวมถึงการกินอาหารร่วมกันภายในครอบครัว ขอให้ปฏิบัติตามหลัก UP (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดและการแพร่ของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคประจำตัว ควรให้ความระมัดระวัง และดูแลเป็นพิเศษ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทั้งนี้ กรมอนามัย แนะวิธีการลดมลพิษ และดูแลตนเอง ดังนี้..

  • ตั้งกระถางธูปและภาชนะสำหรับเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ไว้นอกอาคารหรือในที่มีอากาศถ่ายเท
  • ไม่อยู่ในบริเวณที่มีควันธูปและไอระเหยจากการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง เป็นเวลานานและต่อเนื่อง ขณะปฏิบัติงานสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น 
  • หลังสัมผัสธูปหรือกระดาษเงิน กระดาษทอง ให้ล้างมือ ล้างหน้า ล้างตาให้บ่อยขึ้น
  • เมื่อเสร็จพิธีกรรม ควรดับไฟหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้น และทำความสะอาดเป็นประจำ

 

ผลอนามัยโพล ระบุ คนไทยกังวล โควิด-19 ค่าฝุ่นพุ่งสูง ช่วงเทศกาลตรุษจีน
 

logoline