กระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนมาตรการ Bubble & Seal เตรียมจุดฉีดวัคซีนในแคมป์ก่อสร้าง และมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา แคมป์แรงงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการ Bubble & Seal ในแคมป์แรงงานก่อสร้าง

 

ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานและการกำกับติดตามการขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble & Seal ในแคมป์แรงงานก่อสร้าง และมาตรการช่วยเหลือ เยียวยา แคมป์แรงงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ เสนอให้ตรวจเชิงรุกในแคมป์แรงงานก่อสร้าง การผลักดันให้กำหนดจุดฉีดวัคซีนสำหรับแคมป์แรงงานก่อสร้าง ผลักดันให้แรงงานในแคมป์ก่อสร้างเข้าสู่ระบบการจ้างงานและเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรการเยียวยา/การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย

 

ก.แรงงาน ขับเคลื่อนมาตรการ Bubble & Seal เตรียมจุดฉีดวัคซีนในแคมป์ก่อสร้าง