กรุงเทพมหานครได้เปิดจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 กระจายหมุนเวียน ในพื้นที่ 50 เขต เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 22-31 ม.ค.65 รวมทั้งสิ้น 80 ชุมชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานครได้เปิดจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 กระจายหมุนเวียน ในพื้นที่ 50 เขต

 

กทม. ตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ทั่วกรุง 22-31 ม.ค.65

 

เพื่อคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อและอำนวยความสะดวกประชาชน โดยในวันที่ 22 ม.ค.65 ตรวจ 2 ชุมชน วันที่ 23 ม.ค.65 ตรวจ 3 ชุมชน วันที่ 24 ม.ค.65 ตรวจ 7 ชุมชน วันที่ 25 ม.ค.65 ตรวจ 11 ชุมชน วันที่ 26 ม.ค.65 ตรวจ 20 ชุมชน วันที่ 27 ม.ค.65 ตรวจ 12 ชุมชน วันที่ 28 ม.ค.65 ตรวจ 20 ชุมชน วันที่ 29 ม.ค.65 ตรวจ 1 ชุมชน วันที่ 30 ม.ค.65 ตรวจ 1 ชุมชน และวันที่ 31 ม.ค.65 ตรวจ 3 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 80 ชุมชน

 

กทม. ตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ทั่วกรุง 22-31 ม.ค.65

กทม. ตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ทั่วกรุง 22-31 ม.ค.65

 

สำหรับรูปแบบการตรวจคัดกรองจะใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งสามารถรู้ผลภายใน 30 นาที แต่หากมีผลเป็นบวก คือ ติดเชื้อ หรือมีอาการน่าสงสัยจะส่งเข้ากระบวนการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ต่อ ณ จุดตรวจเดียวกัน

 

กทม. ตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ทั่วกรุง 22-31 ม.ค.65

พร้อมให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และให้คำแนะนำในการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation : HI) พร้อมมอบชุด HI แก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้

 

กทม. ตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ทั่วกรุง 22-31 ม.ค.65

กทม. ตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ทั่วกรุง 22-31 ม.ค.65

 

โดยการจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจน สำหรับผู้ติดเชื้อมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถแยกกักที่บ้านได้ จะนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) หรือส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม

 

กทม. ตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ทั่วกรุง 22-31 ม.ค.65

 

หรือส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการต่อไป ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนต้องเตรียมมา ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ปากกาหมึกสีน้ำเงิน และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด

 

กทม. ตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ทั่วกรุง 22-31 ม.ค.65