svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ธปท.คลอดแบงก์ 20 บาทใหม่ เริ่มใช้ 24 มี.ค.

21 มกราคม 2565

ธปท.เตรียมออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 20 บาท ยืดอายุการใช้งานได้นาน 5 ปี สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อทดแทนธนบัตรเดิมที่อยู่ในระบบ เริ่มออกใช้วันที่ 24 มี.ค. 65

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ระบุ ธปท. จะออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ที่เปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เป็นพอลิเมอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ประชาชนได้ใช้ธนบัตรที่มีสภาพใหม่ สะอาด และใช้งานได้นานขึ้น เนื่องจากธนบัตรชนิดราคา 20 บาท เป็นธนบัตรที่ประชาชนใช้จ่ายมากที่สุด มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือบ่อย จึงทำให้ธนบัตรมีสภาพเก่ากว่าธนบัตรชนิดราคาอื่น ซึ่งธนบัตรพอลิเมอร์ผลิตจากพลาสติกแบบพิเศษซึ่งไม่ดูดซับความชื้นและสิ่งสกปรก และมีความทนทานในการใช้งานมากกว่าธนบัตรกระดาษ

ธปท.คลอดแบงก์ 20 บาทใหม่ เริ่มใช้ 24 มี.ค.

นอกจากนี้ ด้วยลักษณะเฉพาะของธนบัตรพอลิเมอร์ดังกล่าว จึงช่วยลดปริมาณการผลิตธนบัตรใหม่เพื่อทดแทนธนบัตรที่ชำรุด และเอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากมีอายุนานขึ้นเฉลี่ย 5 ปี จากรูปแบบเดินที่ใช้ได้ 2-3 ปี สามารถลดต้นการผลิตได้ประมาน 30-40% สอดคล้องกับธนาคารกลางในหลาย ๆ ประเทศที่หันมาใช้ธนบัตรพอลิเมอร์มากขึ้น เช่น อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เป็นต้น

ธปท.คลอดแบงก์ 20 บาทใหม่ เริ่มใช้ 24 มี.ค.

สำหรับยอดผลิตธนบัตรเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 1,800 ล้านฉบับต่อปี โดยธนบัตรชนิดราคา 20 บาท ผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 600 ล้านฉบับต่อปี หรือ 1 ใน 3 ของการผลิตธนบัตรทั้งหมด ซึ่งมูลค่าคงค้างในปี 2564 อยู่ที่ 4.7 หมื่นล้านบาท มีสัดส่วนการหมุนเวียนในระบบสูงถึง 30% ของธนบัตรทั้งหมด ส่วนการใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 20 บาทสำหรับเครื่องอัตโนมัติต่างๆ นั้น ปัจจุบัน ธปท.ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการเชื่อว่าหลังธนบัตรออกใช้วันที่ 24 มี.ค.นี้ เครื่องอัตโนมัติต่างๆ จะสามารถรองรับได้แล้วประมาณ 60-70% และมีบางส่วนที่ยังต้องปรับระบบซอฟต์แวร์รองรับ แต่คาดว่าจะสามารถรองรับได้ ซึ่งในระหว่างนี้ได้ให้ผู้ประกอบการติดข้อความแจ้งประชาชนผู้ใช้บริการ

ธปท.คลอดแบงก์ 20 บาทใหม่ เริ่มใช้ 24 มี.ค.

ธปท.คลอดแบงก์ 20 บาทใหม่ เริ่มใช้ 24 มี.ค.

สำหรับธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท มีภาพและลักษณะโดยรวมเหมือนกับธนบัตรกระดาษชนิดราคา 20 บาท ที่หมุนเวียนในปัจจุบัน โดยมีการใช้เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัยและมีมาตรฐานขั้นสูงเช่นเดียวกับธนบัตรกระดาษ ชนิดราคา 20 บาท รวมถึงมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงเพิ่มเติมสำหรับธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท คือช่องใสที่สามารถมองเห็นทะลุได้ทั้งสองด้าน โดยช่องใสด้านล่างที่เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นเป็นสีเหลือบแดง

นอกจากนี้ มีการเพิ่มจุดสังเกตสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาในบริเวณช่องใสด้านบนที่เป็นทรงหยดน้ำ โดยมีตัวเลข 20 ขนาดเล็ก ดุนนูน เพื่อให้สัมผัสได้ง่ายขึ้น โดยจะเริ่มออกใช้หมุนเวียนในวันที่ 24 มีนาคม 2565 นี้ ประชาชนสามารถเบิกถอนผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง สำหรับธนบัตรกระดาษ ชนิดราคา 20 บาท ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน ยังคงสามารถใช้จ่ายได้ตามปกติ