svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมราชทัณฑ์ เผย ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 94.3%”

กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน ไม่พบเรือนจำแพร่ระบาดแห่งใหม่เพิ่มต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ขณะที่มีผู้ต้องขังได้รับวัคซีนจนครบโดสแล้ว 94.3%

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.) พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 54 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นการพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ จึงมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 452 ราย (กลุ่มสีเขียว 83.2% สีเหลือง 16.4% และสีแดง 0.4%) มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 85,281 ราย หรือ 96.8% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 88,084 ราย โดยไม่มีรายงานการเสียชีวิตเป็นวันที่ 5 จึงมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 187 ราย คิดเป็น 0.21% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

กรมราชทัณฑ์ เผย ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 94.3%”

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ ถือเป็นวันที่ 4 แล้วที่ยังคงไม่พบเรือนจำแพร่ระบาดแห่งใหม่ จึงทำให้มีเรือนจำสีขาว 136 แห่ง และเรือนจำสีแดง 6 แห่งคงเดิม โดยแบ่งเป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างควบคุมการระบาด 4 แห่ง คือ เรือนจำอำเภอไชยาและเรือนจำกลางพิษณุโลกที่เป็นเรือนจำระบาดใหม่ ส่วนเรือนจำจังหวัดภูเก็ตและเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีเป็นเรือนจำที่พบการติดเชื้อซ้ำในแดนบางส่วน ขณะที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ และเรือนจำกลางราชบุรี อยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาดของโรค (แผน EXIT) โดยมีกำหนดวันพ้นจากการระบาดในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทั้ง 2 แห่ง

ด้านการดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานได้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสแล้ว จำนวน 264,762 ราย หรือคิดเป็น 94.3% ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 280,494 ราย

กรมราชทัณฑ์ เผย ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 94.3%”