ฝุ่น PM2.5 เช้าวันนี้ คุณภาพอากาศดี ไม่เกินมาตรฐ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 7 วันข้างหน้า พบแนวโน้มฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อากาศเช้าวันนี้ (20 ม.ค. 65) คุณภาพอากาศดี ค่า PM2.5 ไม่เกินมาตรฐาน ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร

 

เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 19-45 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

 

ฝุ่น PM2.5 เช้าวันนี้ คุณภาพอากาศดี ไม่เกินมาตรฐาน

 

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร: ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

 

ฝุ่น PM2.5 เช้าวันนี้ คุณภาพอากาศดี ไม่เกินมาตรฐาน

 

ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

  • 1 วันข้างหน้า คุณภาพอากาศปานกลาง
  • 7 วันข้างหน้า แนวโน้มของสถานการณ์ในช่วงวันที่ 23-24 และ 27 มกราคม จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิด และสภาพอากาศที่นิ่งลดลง โดยจะมีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะสูงขึ้นอีกครั้งในวันที่ 22 และ 25-26 มกราคม

ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากเป็นส่วนใหญ่ สำหรับภาคกลาง ภาคตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์

 

 

ฝุ่น PM2.5 เช้าวันนี้ คุณภาพอากาศดี ไม่เกินมาตรฐาน

  • ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 9 - 37 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 8 - 26 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 22 - 49 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 19 - 38 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 10 - 20 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ตรวจวัดได้ 19 - 45 มคก./ลบ.ม.

 

ฝุ่น PM2.5 เช้าวันนี้ คุณภาพอากาศดี ไม่เกินมาตรฐาน