svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

2 วันสุดท้าย ตรวจ ATK ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ผลเป็นบวกเข้าระบบรักษาทันที

20 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

อีก 2 วันสุดท้าย ตรวจโควิด-19 ด้วย ATK ที่ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ขอเชิญประชาชนกลุ่มเสี่ยงมารับการตรวจ 20-21 ม.ค.นี้ ทราบผลภายใน 30 นาที 7 วันตรวจไปแล้วกว่า 5,000 ราย

การตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ที่ใช้โดยนักเทคนิคการแพทย์ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สปสช. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และทีมจิตอาสาภายใต้ หลวงพ่ออลงกต เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานคร โดยให้มีจุดตรวจโควิดเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการตรวจโควิด-19 ด้วย ATK ที่ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-21 ม.ค.65 เวลา 08.00-15.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

 

2 วันสุดท้าย ตรวจ ATK ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ผลเป็นบวกเข้าระบบรักษาทันที

 

ทราบผลภายใน 30 นาที กรณีผลเป็นบวก ในกลุ่มสีเขียวหรือกลุ่มที่ไม่มีอาการจับคู่เข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน กลุ่มที่เริ่มมีอาการเข้าระบบ Hospitel โดย รพ.ปิยะเวท ต่อไป

ประชาชนที่สนใจสามารถมาตรวจได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 มกราคม 2565 เวลา 08.00-15.00 น. ที่ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. พกบัตรประชาชน (กรณีแรงงานข้ามชาติใช้พาสปอร์ต, คนไร้สัญชาติใช้บัตรประจำตัวที่ทางการออกให้)

 

2 วันสุดท้าย ตรวจ ATK ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ผลเป็นบวกเข้าระบบรักษาทันที

 

จำนวนผู้รับบริการตรวจโควิด-19 ด้วย ATK ณ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. ตั้งแต่เปิดตรวจ 11 ม.ค.65 ถึงปัจจุบัน ตรวจไปแล้ว 5,099 ราย

วันที่ 11 ม.ค.2565 จำนวน 638 คน

 • ลบ 617 คน (96.7%)
 • บวก 21 คน (3.3 %)

วันที่ 12 ม.ค.2565 จำนวน 813 คน

 • ลบ 787 คน (96.8%)
 • บวก 26 คน (3.2 %)

วันที่ 13 ม.ค.2565 จำนวน 653 คน

 • ลบ 632 คน (96.8%)
 • บวก 21 คน (3.2%)

วันที่ 14 ม.ค.2565 จำนวน 937 คน

 • ลบ 919 คน (คิดเป็น 97.3%
 • บวก 18 คน (คิดเป็น 2.7%)

วันที่ 17 ม.ค.2565 จำนวน 845 คน

 • ลบ 816 คน (คิดเป็น 96.6%)
 • บวก 29 คน (คิดเป็น 3.4 %)

วันที่ 18 ม.ค.2565 จำนวน 652 คน

 • ลบ 622 คน (คิดเป็น 95.4%)
 • บวก 30 คน (คิดเป็น 4.6%)

วันที่ 19 ม.ค.2565 จำนวน 561 คน

 • ลบ 540 คน (คิดเป็น 96.1%)
 • บวก 21 คน (คิดเป็น 3.9 %)

 

2 วันสุดท้าย ตรวจ ATK ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ผลเป็นบวกเข้าระบบรักษาทันที

 

ผลบวก (ติดเชื้อโควิด-19) กลุ่มไม่มีอาการจะได้รับการจับคู่กับสถานพยาบาลเข้าระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) กลุ่มที่เริ่มมีอาการเข้าระบบ Hospitel สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330, ไลน์ สปสช.@nhso, ไลน์ สปสช-ตรวจโควิด @218qffqr

 

2 วันสุดท้าย ตรวจ ATK ที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ผลเป็นบวกเข้าระบบรักษาทันที

logoline