svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สธ. ย้ำคุมโควิดช่วงเปิดเทอม พบเด็กติดเชื้อไม่ต้องปิด รร. เว้นมีคลัสเตอร์

19 มกราคม 2565
442

สธ. ย้ำมาตรการคุมโควิดช่วงเปิดเทอม พบเด็กติดเชื้อไม่ต้องปิด รร. ยกเว้นมีคลัสเตอร์ พร้อมแนะแนวทางความปลอดภัยจากโควิดช่วงตรุษจีน รวมญาติ-ไหว้เจ้า สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการป่วยไม่ควรร่วมกิจกรรมหรือออกเที่ยว

     วันนี้ (19 ม.ค.) ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ และนพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ว่า เนื่องจากในช่วงอีก 2 สัปดาห์จะใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลที่รวมญาติจากหลายที่เพื่อการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และพบปะสังสรรค์ และจะมีกิจกรรมหลายอย่างทั้งในวันจ่าย วันไหว้ และ วันเที่ยว ซึ่งทำให้เกิดกิจกรรมเสี่ยง ที่ต้องไปจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดหรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีผู้คนแออัด การเดินทางไปร้านอาหาร เพื่อรับประทานอาหารและพบปะสังสรรค์กันในครอบครัว หรือการเดินทางไปศาสนสถาน หรือ ศาลเจ้า เพื่อไปไว้พระขอพรหรือการไหว้เจ้า ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัย โดยขอให้ประชาชนยึดปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความความปลอดภัยในช่วงเทศกาล
 

สธ. ย้ำคุมโควิดช่วงเปิดเทอม พบเด็กติดเชื้อไม่ต้องปิด รร. เว้นมีคลัสเตอร์

     ด้าน นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่า ควรวางแผนก่อนซื้อ หรือเลือกซื้อจากร้านค้าที่ให้บริการระบบออนไลน์ เลือกจากแหล่งจำหน่าย หรือจากผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้ เช่น เลือกซื้อกับตลาดที่ผ่านการประเมิน Thai Stop COVID 2 Plus สถานที่มีการจัดระบบระบายอากาศที่ดี พนักงานรับวัคซีนโควิด-19 แล้วทุกคน มีการคัดกรองคนเข้าไปใช้บริการ ที่สำคัญคือ ควรวางแผนก่อนซื้อ เพื่อใช้เวลาที่ตลาดน้อยที่สุด และจุดที่เลือกซื้อสินค้าไม่ควรมีคนแออัด หรืออาจพิจารณาเลือกซื้อของผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ วันรวมญาติ บุคคลที่เราควรระมัดระวังสูงสุดคือ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคประจำตัว เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์

 

     ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยให้มากที่สุด ล้างมือ เว้นระยะห่าง กรณีหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้ไปรับวัคซีน การไหว้บรรพบุรุษในบ้าน ควรจัดระบบถ่ายเทอากาศให้ดี ไม่ควรปักธูปไว้บนอาหาร เลี่ยงการเผากระดาษ และปรุงอาหารให้ร้อนก่อนรับประทาน ส่วนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ควรพกเจลแอลกอฮอล์ไปเอง และล้างมือบ่อยๆ และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อกลับถึงบ้าน หากมีอาการเจ็บป่วยไข้ ไอ จาม งดหรือเลี่ยงร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ทั้งนี้มาตรการต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัย ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตปกติใหม่ ในทุกที่ ทุกโอกาส ทุกเทศกาล

 

สธ. ย้ำคุมโควิดช่วงเปิดเทอม พบเด็กติดเชื้อไม่ต้องปิด รร. เว้นมีคลัสเตอร์

สธ. ย้ำคุมโควิดช่วงเปิดเทอม พบเด็กติดเชื้อไม่ต้องปิด รร. เว้นมีคลัสเตอร์

     ขณะที่ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงมาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19 ในโรงเรียน ว่า สถานการณ์โควิด-19 ในช่วงเดือน ม.ค. 65 พบว่า มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเด็กอายุ 13-19 ปี จะมีอัตราการติดเชื้อมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น ส่วนความรุนแรงของโรคพบว่า ตั้งแต่เดือน พ.ย. 64 – วันที่ 18 ม.ค. 65 มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เสียชีวิต 1 คน ถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำ

 

     ส่วนการรับวัคซีนของเด็กนั้น พบว่า เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี จำนวน 5 ล้านคน ได้รับเข็มที่ 1 จำนวน 4.5 ล้านคน คิดเป็น 88.44% เข็มที่ 2 จำนวน 4.09 ล้านคน คิดเป็น 79.66% และมีการขอรับวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนเด็กนักเรียนอายุ 5 -11 ปี นั้น วัคซีนเด็กจะเข้ามาปลายเดือน ม.ค. 65

 

     เมื่อโรงเรียนเปิดให้เด็กกลับมาเรียนในโรงเรียนแล้ว จะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในการคัดกรอง ป้องกันโรค มีแผนเผชิญเหตุ เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าเรียน ลดความแออัดในห้องเรียน ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ ครู นักเรียน ฉีดวัคซีน การรับประทานอาหาร ต้องมีช้อนกลางส่วนตัว เป็นต้น โดยขณะนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 (ศบค.) ชุดเล็ก ได้อนุมัติให้เด็กกลับมาเรียนในโรงเรียนได้หรือ การเรียนแบบออนไซด์ เกือบทุกพื้นที่แล้ว ขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน

 

     สำหรับแผนเผชิญเหตุเมื่อโรงเรียนพบการติดเชื้อ ควรปฏิบัติดังนี้ กรณีพบการติดเชื้อ 1 ห้องเรียน จำนวน 1-2 คน ให้ปิดห้องเรียนนั้น 3 วัน และทำความสะอาด นำผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษา ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้หยุดเรียนและเรียนออนไลน์ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เรียนออนไซด์ต่อไปและต้องสังเกตอาการ ไม่ต้องหยุดเรียนทั้งโรงเรียน กรณีติดเชื้อมากกว่า 2 คนและมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดห้องเรียนนั้น 3 วัน และทำความสะอาด ไม่ปิดทั้งโรงเรียน งดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกกิจกรรม ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้หยุดเรียนและเรียนออนไลน์ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เรียนออนไซด์ต่อไปและต้องสังเกตอาการ ทั้งนี้ กรณีพบเด็กติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ ให้จัดศูนย์กักตัวในโรงเรียน การพิจารณาปิดโรงเรียนให้ทำโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

 

สธ. ย้ำคุมโควิดช่วงเปิดเทอม พบเด็กติดเชื้อไม่ต้องปิด รร. เว้นมีคลัสเตอร์

สธ. ย้ำคุมโควิดช่วงเปิดเทอม พบเด็กติดเชื้อไม่ต้องปิด รร. เว้นมีคลัสเตอร์

สธ. ย้ำคุมโควิดช่วงเปิดเทอม พบเด็กติดเชื้อไม่ต้องปิด รร. เว้นมีคลัสเตอร์