svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดเรตแพ็กเกจ "บ้านพักคนชรา" 1,500 - 50,000 บาท หรูสุด มีสระว่ายน้ำ - ซาวน่า

19 มกราคม 2565
7.3 k

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ! เนชั่นออนไลน์เปิดแพ็กเกจ “บ้านพักคนชรา” ดูแลครบครันทั้งที่พัก สุขภาพ พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500 – 50,000 บาทต่อเดือน

ปัจจุบันเรียกได้ว่าประเทศไทยเริ่มที่จะก้าวเข้าสู่  "สังคมผู้สูงอายุ"  ขณะที่อัตราการเกิดของคนในประเทศลดลง เพราะหลายคนเลือกที่จะใช้ชีวิตเป็นโสด "ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและบ้านพักคนชรา" เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังมาแรง และหลายคนในสังคมสนใจที่จะใช้บริการในวัยหลังเกษียณ

 

แต่จากกรณีข่าวการบุกทลาย “บ้านพักคนชราเถื่อน” ย่านลาดกระบัง  ที่เปิดให้บริการโดยไม่ได้มาตรฐาน แม้เก็บในค่าบริการเดือนละ 10,000-12,000 บาท แต่มีสภาพทรุดโทรมมี "คนชรา" ต้องอยู่อัดแน่นในห้องที่มีสิ่งของหักพังเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง

 

เปิดเรตแพ็กเกจ "บ้านพักคนชรา" 1,500 - 50,000 บาท หรูสุด มีสระว่ายน้ำ - ซาวน่า

 

"เนชั่นออนไลน์" ไปได้ค้นหา 7 บ้านพักคนชรา ซึ่งมีการดูแลครบครันทั้งที่พักที่มีมาตรฐาน มีพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  โดยมีอัตราค่าบริการเริ่มต้นตั้งแต่เดือนละ 1,500 – 50,000 บาท ดังนี้  

 

 

1.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแสนสิริ โฮม แคร์

อัตราค่าบริการเริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน

 

เปิดเรตแพ็กเกจ "บ้านพักคนชรา" 1,500 - 50,000 บาท หรูสุด มีสระว่ายน้ำ - ซาวน่า

 

รูปแบบผู้รับบริการ

-ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย/ไม่ได้ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

-สมองเสื่อม(อัลไซเมอร์)

-เป็นโรคหลอดเลือสมองตีบ ตัน แตก มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์อัมพาต ฟื้นฟูกายภาพบำบัด

-เป็นโรคเรื้อรังเช่น เบาหวาน ความดัน ทานยาต่อเนื่องและควบคุมอาหาร

 

เปิดเรตแพ็กเกจ "บ้านพักคนชรา" 1,500 - 50,000 บาท หรูสุด มีสระว่ายน้ำ - ซาวน่า

การให้บริการ

-การดูแลและพยาบาลทั่วไป 24 ชั่วโมง

-ที่พักปรับอากาศพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องทำน้ำอุ่น ทีวี

-อาหารหลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 1-2 มื้อตามที่ผู้สูงอายุต้องการหรือสามรถทานได้ (ไม่เป็นผลเสียกับโรคประจำตัว)

-ออกกำลังกายและกายภาพบำบัดพื้นฐาน โดยนักกายภาพ1-2 ครั้ง/สัปดาห์

2.บ้านเย็นจิต

อัตราค่าบริการราคาเริ่มต้น 10,000 บาทต่อเดือน

เปิดเรตแพ็กเกจ "บ้านพักคนชรา" 1,500 - 50,000 บาท หรูสุด มีสระว่ายน้ำ - ซาวน่า

 

บ้านเย็นจิต คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สถานดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในแต่ละวัน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล รับดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยระยะพักฟื้น เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ สถานที่กว้างขวางและสะดวกสบาย ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ห้องพักที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ควบคุมดูแลโดยพยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย

 

เปิดเรตแพ็กเกจ "บ้านพักคนชรา" 1,500 - 50,000 บาท หรูสุด มีสระว่ายน้ำ - ซาวน่า

 

มีบริการดูแลผู้สูงอายุ แบบไป-กลับ ทั้งรายวันและรายเดือน

ค่าบริการรายเดือนดูแลผู้สูงอายุแบบรายเดือน ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท/เดือน

ห้องพักมีห้องรวมหญิง ห้องรวมชาย ห้องเดี่ยว

 

 

 

3. บ้านบางแค

อัตราคค่าบริการเริ่มต้น 1,500 บาทต่อเดือน

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ให้ความอุปการะผู้สูงอายุชายหญิง สัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีความสมัครใจ ประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่น ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ฐานะยากจนที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนและ ต้องไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา

 

ประเภทของผู้รับบริการ

-ประเภทสามัญ ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุโดยไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

-ประเภทเสียค่าบริการแบบหอพัก แบ่งออกเป็นห้องเดี่ยว เสียค่าบริการคนละ 1,500 บาทต่อเดือน และห้องคู่เดือนละ 2,000 บาท มีบริการทั้งหมด 40 ห้อง

-ประเภทพิเศษ (บังกะโล) เป็นบ้านเดี่ยวที่ปลูกสร้างตามแบบแปลนที่กำหนดในที่ดินของศูนย์พัฒนาฯ โดยผู้ปลูกสร้างสามารถพักอาศัยอยู่ได้จนถึงแก่กรรม

-ค่าบำรุงแรกเข้า เป็นเงิน 300,000 บาท 

-ค่าบริการรายเดือนกรณีพักคนเดียว  เดือนละ 1,500 บาท  และในกรณีเข้าพัก 2 คน เช่น คู่สามีภรรยา  หรือพี่น้องเพศเดียวกัน  เดือนละ 2,000 บาท

-ค่าน้ำประปา  เดือนละ 100 บาทต่อคน  และค่าไฟฟ้าคิดค่าใฃ้จ่ายตามจริง

เปิดเรตแพ็กเกจ "บ้านพักคนชรา" 1,500 - 50,000 บาท หรูสุด มีสระว่ายน้ำ - ซาวน่า

 

4.คุณตาคุณยายเนอร์ซิ่งโฮม

ราคาเริ่มต้น 16,000 บาทต่อเดือน

คุณตาคุณยายเนอร์สซิ่งโฮมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น ดูแลคุณตาคุณยายเสมือนเป็นคนในครอบครัว โดยครอบคลุมทั้งดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การวางแผนดูแลแบบองค์วมเน้นการใช้ทักษะและความสามารถพิเศษสำหรับการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล

 

พร้อมการให้บริการที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เอาใจใส่มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุคุณตาคุณยายตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์และความชำนาญงานภายในบรรยากาศอันร่มรั่นแวดล้อมด้วยธรรมชาติมีมาตรฐานระดับสากลเพื่อความสุขของคุณตาคุณยายที่ท่านรักเพิ่มมากขึ้น

เปิดเรตแพ็กเกจ "บ้านพักคนชรา" 1,500 - 50,000 บาท หรูสุด มีสระว่ายน้ำ - ซาวน่า

 

 

รายละเอียดการให้บริการ

-บริการดูแลและช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันทั่วไป

-บริการดูแลและช่วยเหลือด้านการพยาบาล เช่น การฝ้าระวังภาวะโรคหรืออาการแทรกซ้อนต่างๆ อย่างใล้ชิดตลอด 24 ช.ม. ตรวจวัดสัญญาณชีพจร พลิกตัวผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

-บริการดูแลและช่วยเหลือด้านอารมณ์ เช่น คอยพูดคุยกับผู้สูงอายหรือผู้ป่วยพักฟื้น เพื่อจะได้รับฟัง อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

 

 

5.อยู่สุขเนิร์สซิ่งโฮม

อัตราการให้บริการเริ่มต้น 15,000 บาท - 45,000 ต่อเดือน

 

การดูแลที่ศูนย์มีห้องพักผู้สูงอายุให้บริการทั้งแบบรายวันและรายเดือน มีห้องพักให้เลือกทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกันคือ ห้องพักรวม, ห้องเตียงคู่, ห้องมาตรฐาน และ ห้องพิเศษ ภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุคุณภาพดีพร้อมบริการพิเศษอย่างพยาบาล, ผู้ดูแล 24 ชั่วโมง, การวัดสัญญาณชีพ, อาหาร, แพมเพิร์สรวมถึงกิจกรรมสันทนาการฟื้นฟูที่จะทำให้ความเบื่อของแต่ละคนจางหายไป สามารถดูแลได้ทั้ง

 

-ผู้สูงอายุ ที่สุขภาพแข็งแรงดี

-ผู้ที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน

-ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

-ผู้ที่เป็นโรค สมองเสื่อม อัลไซเมอร์

-ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งทุกระยะ

-ผู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

-ผู้ที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ผู้ที่ต้องใส่สายสวนปัสสาวะ

-ผู้ป่วยติดเตียง กึ่งติดเตียง

-ผู้ที่ต้องมีการเจาะคอ

-ผู้เป็นผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative care)  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย       

-ผู้ที่มีอาการ Post Covid, Long Covid

 

เปิดเรตแพ็กเกจ "บ้านพักคนชรา" 1,500 - 50,000 บาท หรูสุด มีสระว่ายน้ำ - ซาวน่า

 

การให้บริการ

ระบบการทำงานปรับมาจากระบบการทำงานบนหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตของโรงพยาบาลศิริราช มีหมอเฉพาะทางและหมออายุรกรรม, พยาบาลวิชาชีพจากรพ.ศิริราช, เภสัชกร, นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด นอกจากบุคลากรชั้นนำทางสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องแล้ว มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมมากมายให้เข้าร่วม ในพื้นที่ขนาด 1 ไร่พร้อมสระว่ายน้ำ อุปกรณ์ออกกำลังกายและห้องซาวน่า

 

เปิดเรตแพ็กเกจ "บ้านพักคนชรา" 1,500 - 50,000 บาท หรูสุด มีสระว่ายน้ำ - ซาวน่า

 

6.บ้านลลิสาเนอร์ซิ่งโฮม (สาขาบางนา)

อัตราการให้บริการเบื้องต้น 18,000 บาทต่อเดือน

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูแบบครบวงจร เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยในโปรแกรมต่างๆได้แก่ โปรแกรมดูแลผู้สูงอายุ โปรแกรมดูแลผู้ป่วยติดเตียง โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โปรแกรมดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โปรแกรมดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดและโปรแกรมรักษาอาการปวดเรื้อรัง

เปิดเรตแพ็กเกจ "บ้านพักคนชรา" 1,500 - 50,000 บาท หรูสุด มีสระว่ายน้ำ - ซาวน่า

 

บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง มุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยทุกท่านพักอยู่ในสถานที่ร่มรื่น สะดวกสบาย มีสังคมและเพื่อนที่อบอุ่น พร้อมได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์สูง นอกจากนี้มีกิจกรรมกายภาพบำบัดประจำวัน พร้อมกับกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่จะช่วยทำให้คนที่คุณรักได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 

7. เอลเดอร์ลี่คลับ เนอร์สซิ่งโฮม

อัตราค่าบริการเบื้องต้น  16,000 บาท – 25,000 บาทต่อเดือน

เอลเดอร์ลี่คลับ เนอร์สซิ่งโฮม เป็น สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น ในรูปแบบคฤหาสน์หรูย่านฝั่งธน บรรยากาศดี ร่มรื่น ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมทั้งการบริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ โดยทีมงานคุณภาพมีประสบการณ์ มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชม. มีค่าใช้จ่ายหลายระดับราคา

เปิดเรตแพ็กเกจ "บ้านพักคนชรา" 1,500 - 50,000 บาท หรูสุด มีสระว่ายน้ำ - ซาวน่า

 

การบริการหากต้องการพักเป็นรายวัน จะมีค่าบริการสำหรับห้องพักรวม 1,000 บาท/วัน และสำหรับห้องพักคู่ 1,500 บาท/วัน (ต้องพักอย่างน้อยขั้นต่ำ 7 วัน) ส่วนค่าใช้จ่ายรายเดือนเริ่มต้น 16,000 บาท/เดือน สำหรับห้องพักรวม   25,000 บาท/เดือนสำหรับห้องพักคู่ และ 50,000 บาท/เดือน สำหรับห้องพักเดี่ยว