การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธ์โอมิคอน ยังคงมีการระบาดต่อเนื่อง บขส.แจ้งหยุดเดินรถเส้นทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองคาย จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส. มีความจำเป็นต้องแจ้งหยุดให้บริการเดินรถ หมวด 3 สาย 825 เส้นทางช่วงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – หนองคาย เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ                

 

เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธ์โอมิคอน ยังคงมีการระบาดต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ Work from Home ทำให้ภาคการขนส่งเกิดการชะลอตัว และจำนวนผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าวลดลงมาก

 

 

เริ่มวันนี้! บขส.หยุดเดินรถเส้นทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองคาย

 

ทั้งนี้ บขส.ยังคงเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางอื่นๆ ตามปกติ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

เริ่มวันนี้! บขส.หยุดเดินรถเส้นทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองคาย