กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ในวันนี้ ขณะที่ผู้ต้องขังติดเชื้อได้รับการรักษาจนหายแล้ว 96.6%

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.) พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย เป็นการพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 4 ราย และในเรือนจำสีแดง 3 ราย จึงมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ทั้งสิ้น 623 ราย (กลุ่มสีเขียว 86.8% สีเหลือง 12.7% และสีแดง 0.5%) มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 85,037 ราย หรือ 96.6% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 88,010 ราย โดยไม่มีรายงานการเสียชีวิตเป็นวันที่ 2 จึงมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 187 ราย คิดเป็น 0.21% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

กรมราชทัณฑ์ เผย ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ในวันนี้

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่เพิ่ม ส่งผลให้สถานะเรือนจำคงที่ โดยมีเรือนจำสีขาวอยู่ที่ 136 แห่ง และเรือนจำสีแดง 6 แห่ง ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างควบคุมการระบาด 4 แห่ง คือ เรือนจำอำเภอไชยาและเรือนจำกลางพิษณุโลกที่เป็นเรือนจำระบาดใหม่ ส่วนเรือนจำจังหวัดภูเก็ตและเรือนจำจังหวัดอุทัยธานีเป็นเรือนจำที่พบการติดเชื้อซ้ำในแดนบางส่วน ขณะที่เรือนจำอีก 2 แห่ง คือ เรือนจำกลางเชียงใหม่และเรือนจำกลางราชบุรี อยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาดของโรค (แผน EXIT) และจะพ้นจากการระบาดได้ในช่วงปลายสัปดาห์นี้

กรมราชทัณฑ์ เผย ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ในวันนี้

ด้านการบริหารจัดการวัคซีนของกรมราชทัณฑ์ ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในเรือนจำและทัณฑสถานได้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสแล้ว จำนวน 264,678 ราย หรือคิดเป็น 94.28% ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด 280,827 ราย