svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สมศักดิ์" มั่นใจเป้ายึดทรัพย์ 10,000 ล้าน ไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรง

17 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"สมศักดิ์" เปิดอบรมนักสืบสวนธุรกรรมทางการเงินและนักสืบทรัพย์ ตำรวจ-ศาล-ป.ป.ส.-สถาบันการเงินเข้าร่วมพรึบ หวังช่วยงานปราบยาเสพติดเติมเต็มกระบวนการยึดทรัพย์ มั่นใจเป้าหมาย 10,000 ล้านไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรง แม้ไตรมาสแรกยังต่ำกว่าเป้า

17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ส. มีการจัดโครงการฝึกอบรม “นักสืบสวนธุรกรรมทางการเงินและนักสืบทรัพย์” โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้เข้าอบรมจาก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด ศาลภาษีอากรกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี กรมสรรพากร และสถาบันการเงิน และยังมีการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร็นซ์ ไปยังหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ "สมศักดิ์" มั่นใจเป้ายึดทรัพย์ 10,000 ล้าน ไม่ใช่เรื่องเหรือบ่ากว่าแรง

นายวิชัย กล่าวรายงานว่า หลังจากที่ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและกระบวนการตรวจสอบ ยึดอายัดทรัพย์สินตามมูลค่า เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิควิธีการสืบสวนทางด้านทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รมว.ยุติธรรม จึงสั่งการให้ ป.ป.ส.จัดโครงการฝึกอบรมนี้ขึ้น เพื่อทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมและบริหารกลไกในการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อให้สามารถดำเดนินการตามกฎหมาย ตามมาตรการตรวจสอบทรัพย์สินตามมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้เข้าอบรม เป็นข้าราชการสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ทำหน้าที่สืบสวน คือ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานป.ป.ส. รวมทั้งคณะทำงานพาลีปราบยา "สมศักดิ์" มั่นใจเป้ายึดทรัพย์ 10,000 ล้าน ไม่ใช่เรื่องเหรือบ่ากว่าแรง

นายสมศักดิ์ กล่าวเปิดโครงการว่า จากการที่รัฐบาลได้ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย สามารถนําไปบังคับใช้กับนักค้ายาเสพติดได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องนําไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทําความเข้าใจประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างจริงจัง ต้องมีการขับเคลื่อนและสร้างความพร้อมในประมวลกฎหมายอย่างเป็นระบบ มีแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน มีกลไกในการให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่อย่างใกล้ชิด และต้องนําประมวลกฎหมายยาเสพติด ไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การฝึกอบรมนักสืบสวนธุรกรรมทางการเงิน และนักสืบทรัพย์ ในครั้งนี้จะเป็นการทําความเข้าใจ เตรียมความพร้อมบริหารจัดการกลไก ในการนําประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพ ติดอย่างเป็นรูปธรรม

 

 "วันนี้เรามาเติมเต็มการทำงานด้วยการฝึกอบรมทางธุรกรรม เพื่อเน้นการขยายผลการยึดทรัพย์ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติด ซึ่งจะทำให้เกิดนักสืบสวนธุรกรรมทางการเงินและนักสืบทรัพย์ขึ้นมาเต็มประเทศ โดยถึงแม้วันนี้การยึดทรัพย์ไตรมาสแรกยังต่ำกว่าเป้า แต่ผมเชื่อว่าอีก 8 เดือนที่เหลือในปีงบประมาณนี้ เป้าหมายที่เราตั้งไว้ในการยึดทรัพย์ได้ 10,000 ล้านบาทไม่ใช่เรื่องเหลือบ่ากว่าแรง เพราะท่านทั้งหลายจะมีความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ และการทำงานทั้งหมดเรามีกฎหมายรองรับในเรื่องของรางวัลนำจับ เมื่อเราทำตามกรอบก็จะไม่มีข้อครหาในเรื่องของการทุจริตอีก"นายสมศักดิ์ กล่าว

logoline