svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

Exclusive : เลขาธิการป.ป.ช.แจงยิบ"ยิ่งลักษณ์"คดีโรดโชว์ผิดอย่างไร

14 มกราคม 2565

เนชั่น ออนไลน์ สัมภาษณ์พิเศษเลขาธิการป.ป.ช. กรณีสั่งฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับพวกปมอนุมัติโครงการโรดโชว์240ล้านบาท ชี้พฤติกรรมล็อกสเปคเอกชน ทำให้รัฐสูญเสียงบประมาณ

จากกรณีที่ป.ป.ช. สั่งฟ้อง “ยิ่งลักษณ์-นิวัฒน์ธำรง-สุรนันทน์” ปมอนุมัติโครงการ Roadshow สร้างอนาคตไทย Thailand 2020 โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และใช้งบประมาณ 240 ล้านบาทโดยสูญเปล่า เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) ด้วย

Exclusive : เลขาธิการป.ป.ช.แจงยิบ"ยิ่งลักษณ์"คดีโรดโชว์ผิดอย่างไร

เนชั่น ออนไลน์ สัมภาษณ์พิเศษนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในกรณีป.ป.ช.ยื่นฟ้องเอง หลังจากคณะทำงานร่วมอัยการ กับป.ป.ช.มองต่างกัน

 

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. เผยว่า ลักษณะการใช้ดุลพินิจในแต่ละองค์กร มีความแตกต่างกัน การพิจารณาวินิจฉัยในแต่ละองค์กร อย่างเช่น เราในฐานะคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะพนักงานสอบสวน เบื้องต้นถ้าชี้มูลแล้ว เราต้องมั่นใจในพยานหลักฐานของเรา และส่งทางอัยการเพื่อกลั่นกรอง ก็เหมือนพนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปให้อัยการ อัยการเห็นว่าสำนวนมีข้อบกพร่อง อัยการก็จะส่งไปให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เช่นเดียวกับที่เรามีการตั้งกรรมการร่วมสองฝ่าย แต่เผอิญกฎหมายป.ป.ช. เรื่องการทุจริต เป็นเรื่องสำคัญ ถ้ามีการสั่งไม่ฟ้องโดยชั้นอัยการสูงสุด ไปที่ศาลยังไม่มีการพิจารณาวินิจฉัย อาจจะทำให้เกิดช่องว่างช่องโหว่ขึ้นในการเอาผิดกับผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะอย่างยิ่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งมีอิทธิพลทางการเมือง

เลขาธิการ ป.ป.ช.เผยว่า ไม่มีปัญหาถ้ากรรมการร่วมอัยการ กับป.ป.ช. ไม่สามารถตกลงกันได้ อัยการสูงสุดไม่ฟ้อง ป.ป.ช.ฟ้องเอง วันนี้มาถึงจุดนั้นที่ว่าอัยการสูงสุด ไม่ฟ้อง ป.ป.ช.เอาสำนวนกลับมาดูว่าที่อัยการสูงสุดไม่ฟ้องในข้อไม่สมบูรณ์มีประเด็นอะไรบ้าง ซึ่งในแต่ละประเด็นที่เรามอง เราคิดว่าพยานหลักฐานเราครบถ้วนถูกต้อง จึงมีความมั่นใจว่าเราจะฟ้อง

Exclusive : เลขาธิการป.ป.ช.แจงยิบ"ยิ่งลักษณ์"คดีโรดโชว์ผิดอย่างไร

นอกจากนี้สถิติที่อัยการสูงสุด สั่งไม่ฟ้องในหลายเรื่อง และป.ป.ช. ฟ้องเอง มีบทสรุปว่าเกือบประมาณ 60% ป.ป.ช.ฟ้องแล้วศาลตัดสินลงโทษตามที่ป.ป.ช.สั่งฟ้อง ชี้ให้เห็นว่าใน 100 เรื่อง อาจจะมีซัก  60-70 เรื่องที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง และป.ป.ช.ฟ้องเองและศาลตัดสินลงโทษ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้น ที่จะชี้ให้เห็นว่าในขบวนการทุจริต เราจะมีกระบวนการของทางศาล ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายในการพิจารณาวินิจฉัยว่าการกระทำเขาผิดหรือไม่ผิด เพราะฉะนั้นอาจจะมีความเห็นสองฝ่าย ในฐานะหน่วยงานที่ใช้ดุลพินิจซึ่งอาจจะมีความเห็นไม่ตรงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน

ในส่วนของพฤติการณ์การกระทำความผิดของน.ส.ยิ่งลักษณ์ เลขาธิการป.ป.ช.เผยว่า ในฐานะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี มีดำริ ที่จะทำโปรเจคโครงการในระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะรถไฟรางคู่ มีการเสนอยกร่างกฏหมายขึ้นไปเพื่อขอเงินมาใช้ในโปรเจกต์นี้ แต่กรณีดังกล่าวยังไม่ผ่านการพิจารณา อนุมัติหรือเห็นชอบ ก็มีการเร่งรัดดำเนินการจัดทำงบประมาณ เพราะเพิ่งมาโปรโมทและทำเป็นโรดโชว์ประชาสัมพันธ์หรือวางแผนงาน ซึ่งเราก็ยังไม่แน่ว่ากฎหมายฉบับนั้นจะผ่านหรือไม่ เพราะฉะนั้นอะไรที่ลงทุนไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ถ้ากฎหมายไม่ผ่าน มันก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นมาแล้ว เพราะมูลค่าในการประชาสัมพันธ์มูลค่าสูง

Exclusive : เลขาธิการป.ป.ช.แจงยิบ"ยิ่งลักษณ์"คดีโรดโชว์ผิดอย่างไร

นอกจากนั้นแล้ว กระทรวงคมนาคมเองก็ทำโปรเจกต์นี้อยู่แล้ว ในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์การวางแผนงาน ที่จะทำแผนระบบรถไฟรางคู่ มันก็เหมือนกับการซ้ำซ้อน นอกจากนั้นยังมีการนำเงินงบประมาณออกมาใช้ เป็นการดำเนินงานโดยเร่งรัดฉุกเฉิน เร่งด่วน

 

ซึ่งฟังเหตุผลแล้วไม่น่ารับฟังได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการล็อกสเปคผู้ที่จะเข้าไปเสนอราคาแข่งขัน ในการจัดงานโรดโชว์ ในแต่ละภาคหรือในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย ก็ไปลงล็อกอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเราก็รู้กัน

 

เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มองถึงการทำงานที่อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ อาจจะเป็นนโยบายของท่านที่ต้องการจะโปรโมท สิ่งที่ต้องทำต้องทำให้ถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบด้วย การที่กระทำไม่ถูกต้องหรือระเบียบ หรือไปล็อกบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ก็เข้าเงื่อนไขขององค์ประกอบความผิดตามกฏหมาย เช่นเดียวกับที่ป.ป.ช.ได้วินิจฉัยชี้มูลไป

 

นายนิวัติไชย กล่าวเพิ่มเติมว่า เราเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาชี้แจงครบถ้วนหมดเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นกรณีที่เราส่งไปที่อัยการ ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ชี้แจง อัยการไม่ได้มีติงเรื่องนั้นเพียงแต่อาจจะมองว่ามีพยานหลักฐานบางส่วน ที่อยากจะให้ตรวจสอบเพิ่มเติม แต่ป.ป.ช.มองเห็นว่าหลักฐานเหล่านี้ ความจริงแล้วเป็นสิ่งเดียวกับที่เราได้สอบไว้แล้ว แต่ฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปสอบให้มันเยอะมากขึ้นกว่าเดิม จะมีการโต้เถียงกันในลักษณะนี้

 

เรามองว่านอกจากเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่แล้วยังเป็นความผิดพ.ร.บ.ฮั้วด้วย อัตราโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

 

คดีนี้ต้องส่งไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เนื่องจากคุณยิ่งลักษณ์ ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี อีกทั้งยังมีคุณนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้อนุมัติ และคุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 

ป.ป.ช.จะดำเนินการยื่นฟ้องไม่เกิน 2 อาทิตย์ วันนี้ร่างฟ้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว อยู่ที่สำนักคดีที่จะส่งฟ้องไปยังศาล นอกนั้นก็จะเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณา

 

นายนิวัติไชย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผมคิดว่าในการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ หรือระดับประเทศหรือเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการทำงานเรามีกฎหมาย เรามีระเบียบ เรามีวิธีการที่ชัดเจน เราไม่ใช่หน่วยงานธุรกิจเอกชน การที่เรามีกฎหมายมีระเบียบกำหนดเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเราก็ต้องดูกฎหมาย การเร่งรัดรีบรัดจนเกินไป และมีลักษณะที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันหรือสู้ราคากันอย่างเป็นธรรม ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ เราอาจจะไม่ได้ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดหรือราคาต่ำที่สุดมา ทั้งๆ ที่อาจจะทำงานแบบนี้ได้เหมือนกัน อีกทั้งการเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณก็อาจจะต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมในเงื่อนไข ไม่ใช่ว่าสามารถใช้เงินได้อย่างเดียว ต้องดูความถูกต้องและเหมาะสมและถูกกฎหมายและระเบียบด้วย

 

สามาถติดตามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายการสืบสวนความจริง วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 10.10 น. ทางช่องเนชั่นทีวี 22