สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ให้ประชาชน ผ่านแอปเป๋าตัง และหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาฯ สปสช. กล่าวว่า สปสช. เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนในระบบ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง แอปเป๋าตังที่จะกระจายไปยังร้านขายยาใกล้บ้าน และหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

 

เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ผ่านแอปเป๋าตัง และหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

 

เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุมชนและจังหวัด รวมถึงพื้นที่ กทม. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง และคลินิคชุมชนอบอุ่นกว่า 200 แห่ง หรือติดต่อผ่านสายด่วน 1330 ที่จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งสถานที่เพื่อรับชุดตรวจ ATK

ทั้งนี้ประชาชนที่ตรวจแล้วผลเป็นบวก สามารถแจ้งผ่านสายด่วนของ สปสช. 1330 ต่อ 14 เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาทั้งแบบการดูแลรักษาที่บ้าน ศูนย์บริการชุมชน

 

เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ผ่านแอปเป๋าตัง และหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

 

หรือการเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะต้องมีผลยืนยันการตรวจ แบบ RT-PCR

ในส่วนของการรักษาตัวที่บ้านและศูนย์บริการชุมชน สปสช.จะประสานงานกับสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย การจัดส่งยา อาหาร 3 มื้อ มีอุปกรณ์ เช่นเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนและติดตามอาการผ่านวิดีโอคอลจนครบการดูแล 10 วัน ทั้งนี้ จะมีการประเมินผลเพื่อกระจายชุดตรวจให้มีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 

เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ผ่านแอปเป๋าตัง และหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน