background-defaultbackground-default
"นายกฯ" เซ็นตั้ง “อนุชา-แรมโบ้อีสาน” นั่งคุมชุดกรรมการแก้ปัญหาหวยแพง

รัฐบาลเอาจริง? "พล.อ.ประยุทธ์" เซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการสางปัญหา "หวยแพง" โดยมอบหมายให้ "อนุชา นาคาศัย" เป็นประธานชุด และมี "แรมโบ้อีสาน" นั่งรองประธาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (14 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ออกคำสั่งสำนักนายกฯ ที่ 8/2565 ลงวันที่ 14 ม.ค. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด

 

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่กลุ่มมวลชนต่างๆ ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อนายกฯ ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 11 (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี 2534 แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 21 คน ดังนี้

1.นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ เป็นประธานกรรมการ 2.นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกฯ เป็นรองประธานกรรมการ 3.อัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 4.ปลัดสำนักนายกฯ เป็นกรรมการ 5.ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ 6.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการ

 

7.ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ 8.ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ 9.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ 10.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ 11.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ 12.อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกรรมการ 13.เลขาธิการกองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นกรรมการ

 

14.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการ 15.ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ 16.ผู้อำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ 17.รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ และเลขานุการ

 

18.ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการ และเลขานุการ 19.รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 20.ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และ 21.เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด รวมถึงเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และรายงานการดำเนินการปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

 

ทั้งนี้ ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฎิบัติงาน และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2547 หรือตามระเบียบของทางราชการแล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงนามโดยนายกฯ

"นายกฯ" เซ็นตั้ง “อนุชา-แรมโบ้” นั่งคุมชุดกรรมการแก้ปัญหาหวยแพง

"นายกฯ" เซ็นตั้ง “อนุชา-แรมโบ้” นั่งคุมชุดกรรมการแก้ปัญหาหวยแพง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด