"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ จ่อเปิดลงทะเบียนเร็วๆ นี้ คาดประชาชนได้รับสิทธิ 15 ล้านคน รายละเอียดหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียน เช็กที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กระทรวงการคลังได้เสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ไปยังฝ่ายคณะทำงานคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการลงทะเบียนรอบนี้ จะมีการนำเทคโนโลยีระบบ AI เข้ามาใช้มากขึ้น 

 

อยู่ระหว่างเตรียมการเรื่องลงทะเบียน เพราะจะมีทั้งเปิดจุดรับลงทะเบียนในท้องถิ่น การใช้ระบบออนไลน์ หรือ การให้ลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวก  

โดยคลังได้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หากไม่มีการปรับรายละเอียดอะไรเพิ่ม ก็จะเริ่มดำเนินการได้ทันที คาดว่าอาจมีผู้เข้าเงื่อนไขการได้สิทธิมากขึ้นประมาณ 14-15 ล้านคน แต่เกณฑ์ในการคัดกรองจะละเอียดมากกว่าที่ผ่านมา 

 

จ่อเปิดลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่เร็วๆ นี้

 

ในส่วนวงเงินที่จะได้รับใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ยังไม่ได้มีการกำหนด โดยกระทรวงการคลังต้องรอจำนวนผู้ลงทะเบียนที่แน่ชัดก่อน ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 13.6 ล้านคน รัฐบาลได้เบิกจ่ายงบประมาณเข้าไปในบัตรฯรวมกว่า 48,000 ล้านบาท

กำหนดเกณฑ์สำหรับลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ดังนี้

  • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
  • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
  • ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

 

จ่อเปิดลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่เร็วๆ นี้

 

 

  • ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่
  • หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่