สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประกาศมาตรการและเงื่อนไข ในการเดินทางกลับประเทศสำหรับคนไทย อัปเดตล่าสุดวันนี้ (13 ม.ค. 65) แจ้งคนไทยในเกาหลีใต้ได้รับทราบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 มกราคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล โพสต์ข้อความลงในเพจเฟซบุ๊ก “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul” อัปเดตมาตรการเดินทางกลับไทย แจ้งกับคนไทยในเกาหลีใต้ ได้รับทราบ มีรายละเอียดดังนี้..

การเดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว หรือ Test and Go (Test & Go)

 

อัปเดต! มาตรการคนไทยเดินทางกลับประเทศ ทั้งแบบกักตัว และ Test & Go

 

 • ผู้ลงทะเบียน Thailand Pass รูปแบบ Test & Go และ Sandbox ก่อนวันที่ 22 ธ.ค. 2564 และได้รับอนุมัติ QR Code แล้ว สามารถเดินทางเข้าไทยได้ตามสิทธิ์เดิม หากต้องการเลื่อนกำหนดการเดินทาง ขอให้ติดต่อทาง อีเมลที่ [email protected] โดยระบุรายละเอียด 2 ข้อ ดังนี้
 1. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเลื่อนกำหนดการเดินทาง
 2. แนบเอกสารสำคัญ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง, เอกุสารรับรองการฉีดวัคซีน, หลักฐานการชำระค่า โรงแรมที่กักตัว และเอกสารเที่ยวบิน ซึ่งหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นรายกรณี

 

อัปเดต! มาตรการคนไทยเดินทางกลับประเทศ ทั้งแบบกักตัว และ Test & Go

 

 • ผู้ที่เดินทางกลับไทยในรูปแบบ Test and Go ต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่องบิน
   

ทั้งนี้ ปัจจุบันสามารถลงทะเบียนได้ในระบบ Thailand Pass เพื่อเข้าไทยได้ 2 วิธี

 วิธีที่ 1.  เดินทางเข้าไทยโดยกักตัวในโรงแรม หรือ Alternative Quarantine (AQ) ต้องแนบหลักฐานการชำระค่าโรงแรม AQ มีเงื่อนไขดังนี้ 

 • หากฉีดวัคซีนครบโดส ตามที่รัฐบาลไทยกำหนด ต้องกักตัว 7 วัน 
 • หากยังฉีดวัคซีนไม่ครบโดส ตามที่รัฐบาลไทยกำหนด หรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องกักตัว 10 วัน โดยต้องระบุรวมค่าตรวจโควิด-19 แบบ  RT-PCR 2 ครั้ง 
 • ไม่ต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องบิน

 

อัปเดต! มาตรการคนไทยเดินทางกลับประเทศ ทั้งแบบกักตัว และ Test & Go

 

 วิธีที่ 2.  เดินทางเข้าไทยด้วยช่องทาง Sandbox สำหรับ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดส ไม่ต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องบิน กลับไทยรูปแบบ Sandbox ได้ที่

 • จังหวัดภูเก็ต ต้องมาด้วยเที่ยวบินตรงเข้าสนามบินภูเก็ต (เดินทางจากสนามบินอินซอน และเปลี่ยนเครื่องบินที่สิงคโปร์ เพื่อเดินทางเข้าภูเก็ต)
 • จังหวัดสุราษฎร์รานี (เกาะสมุย เกะพะงัน และภาะต่า) ต้องเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ (แบบ sealed route) เพื่อเดินทางต่อไปสนามบินสมุย หรือเดินทางด้วยเที่ยวบินตรงเข้าสนามบินสมุย
 • จังหวัดพังงา (ทั้งจังหวัด) ต้องมาด้วยเที่ยวบิน ตรงเข้าสนามบินภูเก็ต
 • จังหวัดกระบี่ (ทั้งจังหวัด) ต้องมาด้วยเที่ยวบินตรงเข้าสนามบินภูเก็ต หรือกระบี่

 

อัปเดต! มาตรการคนไทยเดินทางกลับประเทศ ทั้งแบบกักตัว และ Test & Go

 

ทั้งนี้ ต้องแนบหลักฐานการชำระค่าโรงแรม SHA Extra+ เป็นเวลา 7 วัน เพื่อประกอบคำขอเข้าไทยในระบบ Thailand Pass โดยโรงแรมต้องอยู่ในระยะ 5 ชม. จากสนามบิน
 

 

 

 สำหรับผู้เดินทางไทยอายุต่ำกว่า 18 ปี  ยังคงเงื่อนไขข้อมูลเดิม ดังนี้

1. ผู้เดินทางอายุ 12-17 ปี

 • หากฉีดวัคชื่นแล้ว 1 เข็ม เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน สามารถเดินทางเข้าไทยแบบ Alternative Quarantine (AQ) กักตัว 7 หรือ 10 วัน และ Phuket Sandbox (กักตัว 7 วัน) ได้โดยไม่ต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง
 • หากไม่เคยฉีดวัคซีน ต้องเด้นทางพร้อมกับผู้ปกครอง (ระยะเวลาการกักตัวตามสิทธิ์ของผู้ปกครอง) 
 • ไม่ต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องบิน

 

อัปเดต! มาตรการคนไทยเดินทางกลับประเทศ ทั้งแบบกักตัว และ Test & Go

 

2. ผู้เดินทางอายุ 6-11 ปี

 • ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง (ระยะเวลาการกักตัวตามสิทธิ์ของผู้ปกครอง)
 • ไม่ต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องบิน

 

3. ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 6 ปี

 • ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคชื่น แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง (ระยะเวลาการกักตัวตามสิทธิ์ของผู้ปกครอง)
 • ไม่ต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องบิน โดยเมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว สามารถเข้ารับการตรวงโควิด-19 โดยใช้นำลาย (saliva testing) 

 

อัปเดต! มาตรการคนไทยเดินทางกลับประเทศ ทั้งแบบกักตัว และ Test & Go