svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กทม.ร่วมมือส่งตัวผู้ป่วยโควิด รักษาภายใน 12 ชั่วโมง

13 มกราคม 2565

กทม. ประชุมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล แนวทางการนำส่งตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรรักษาโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 12ชม. หรือรักษาในระบบ HI และ CI

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (OMICRON) เป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถติดเชื้อได้ง่าย มีผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาจำนวนเพิ่มขึ้น ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงแนวทางการนำส่งตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรรักษาโดยเร็วที่สุด 

กทม.ร่วมมือส่งตัวผู้ป่วยโควิด รักษาภายใน 12 ชั่วโมง

หากประชาชนมีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อเบื้องต้นสามารถตรวจ ATK ด้วยตนเอง หากผลการตรวจออกมาเป็นบวกติดเชื้อให้ติดต่อสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โทร. 1330 หรือไลน์ @สปสช จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินอาการหากไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยจะให้ผู้ติดเชื้อทำ Home Isolation (HI) แยกกักและพักรักษาตัวที่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งสิ่งของ อุปกรณ์จำเป็น และเวชภัณฑ์ ภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงมีตรวจประเมินสุขภาพด้วย Telemonitor ทุกวัน อาทิ วัดอุณหภูมิร่างกาย (Thermometer) วัดความดัน (Blood Pressure) วัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ซึ่งหากผู้ติดเชื้อไม่สามารถทำ HI ได้ เจ้าหน้าที่ก็จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) ที่ภาครัฐจัดไว้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยในชุมชน หากผู้ป่วยโควิด-19 อาการดีขึ้นก็กลับบ้านได้ แต่หากอาการรุนแรงหรือหนักขึ้นก็จะส่งต่อการรักษาไปยัง Hospital โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลัก ตามอาการต่อไป

ส่วนผู้ที่ได้รับการประเมินอาการแล้วมีอาการปานกลางหรือมีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีอาการหนักขึ้น ไม่สามารถทำ HI หรือ CI ได้ เจ้าหน้าที่ก็จะส่งเข้าระบบการรักษา Hospital โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลัก ตามอาการให้เร็วที่สุดเบื้องต้นกำหนดไว้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง

กทม.ร่วมมือส่งตัวผู้ป่วยโควิด รักษาภายใน 12 ชั่วโมง

สำหรับเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยจาก HI หรือ CI เข้าโรงพยาบาล จะดูจากอาการ ดังนี้

1. มีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง

2. ค่า Oxygen saturation ต่ำกว่า 94%

3. หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง ต่อนาที (ในผู้ใหญ่)

4. กลุ่ม 608 ที่มีความเสี่ยง หรือจำเป็นต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตามดุลยพินิจของแพทย์ รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและมีอาการเปลี่ยนแปลง

5. สำหรับในเด็ก อาการข้อ 1-2 ร่วมกับอาการหายใจลําบาก หายใจเร็วเกินเกณฑ์อายุ ซึมลง ดื่มนม หรือทานอาหารน้อยลง

กทม.ร่วมมือส่งตัวผู้ป่วยโควิด รักษาภายใน 12 ชั่วโมง