กรุงเทพมหานคร ประกาศข่าวดี เปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) สำหรับรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามาดูแลรักษาอาการ เพื่อรอการส่งต่อการรักษาในสถานพยาบาลต่างๆ ตามอาการ ให้บริการแล้ว 25 แห่งทั่งกรุงเทพฯ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

12 มกราคม 2565 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน (OMICRON) ที่สามารถแพร่ระบาดและติดเชื้อได้ง่าย

กทม.เผยข่าวดี เปิดศูนย์พักคอย CI ให้บริการแล้ว 25 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

ความคืบหน้าล่าสุด กรุงเทพมหานคร จึงได้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ทุกด้าน รวมถึงในเรื่องของสถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยจัดเตรียมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) สำหรับรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามาดูแลรักษาอาการเพื่อรอการส่งต่อการรักษาในสถานพยาบาลต่างๆ ตามอาการ

กทม.เผยข่าวดี เปิดศูนย์พักคอย CI ให้บริการแล้ว 25 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

ปัจจุบันในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานครมีศูนย์พักคอยที่เตรียมพร้อมสำหรับเปิดให้บริการทั้งหมด 41 แห่ง ปัจจุบันเปิดให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามาดูแลรักษาอาการป่วยแล้ว 25 แห่ง รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 3,356 เตียง มีผู้ครองเตียง 205 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 65)

กทม.เผยข่าวดี เปิดศูนย์พักคอย CI ให้บริการแล้ว 25 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

กทม.เผยข่าวดี เปิดศูนย์พักคอย CI ให้บริการแล้ว 25 แห่งทั่วกรุงเทพฯ กทม.เผยข่าวดี เปิดศูนย์พักคอย CI ให้บริการแล้ว 25 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่าตนติดเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อขอเข้าสู่ระบบการรักษาผ่านทางสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330 กด 14 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือประสานทางช่องทาง Line : @nhso เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19

กทม.เผยข่าวดี เปิดศูนย์พักคอย CI ให้บริการแล้ว 25 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

กทม.เผยข่าวดี เปิดศูนย์พักคอย CI ให้บริการแล้ว 25 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ในกรณีฉุกเฉิน สามารถประสานผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์เอราวัณ โทร. 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง และLine : @BKKCOVID19CONNECT ขณะนี้ ทางกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ระบบการแจ้งเข้าสู่ระบบการรักษาโควิด-19 ผ่านทางสายด่วนโควิดของ 50 สำนักงานเขตกลับมาให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งเข้าสู่ระบบการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ได้โดยเร็วที่สุด

กทม.เผยข่าวดี เปิดศูนย์พักคอย CI ให้บริการแล้ว 25 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

กทม.เผยข่าวดี เปิดศูนย์พักคอย CI ให้บริการแล้ว 25 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.