ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 1-12 (เพิ่มเติม) และงวดที่ 13 ให้เกษตรกรอีกกว่า 25,000 ครัวเรือน วงเงิน 275 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เผยว่า ธ.ก.ส. โอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 1-12 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 13 จำนวน 275 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรจำนวน 25,132 ครัวเรือนแล้ว

 

ทำให้ภาพรวมการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 โอนไปแล้วจำนวน 85,388.26 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4,582,172 ครัวเรือน

โครงการประกันรายได้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่เหมาะสม ป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของโควิด-19 และอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ

 

ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ข้าว ให้เกษตรกรอีก 2.5 หมื่นครัวเรือน

 

ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ข้าว ให้เกษตรกรอีก 2.5 หมื่นครัวเรือน

 

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ