โฆษกรัฐบาล แจง "โรคASF" มีมากว่า100 ปีไม่มีวัคซีน ขณะนี้“กรมปศุสัตว์-จุฬาฯ” ร่วมวิจัยผลิตวัคซีน ปี 2565 จะประกาศใช้เป็นประเทศแรกในโลก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณประจำปี 2565 (งบกลาง) 574.11 ล้านบาท

 

นายธนกร กล่าวว่า โรคระบาด ASF นั้นมีมากว่า 100 ปีแล้ว แต่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและยาที่รักษาโรคได้ ในส่วนของประเทศไทยกรมปศุสัตว์ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำวิจัยในการพัฒนาวัคซีน ขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้ว 60-70% คาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนใช้ได้ในปี 2565 นี้ และจะเป็นประเทศแรกของโลก

โฆษกรัฐบาล เผย “กรมปศุสัตว์-จุฬาฯ” ผลิตวัคซีนโรค ASF ที่แรกในโลก

ในส่วนของแนวทางจัดสรร ชดเชยเยียวยาให้เกษตรกร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินตามค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทําลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2560

ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์ได้ทำลายสุกรไปแล้วและยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชย มีเกษตรกรจำนวน 4,941 ราย และสุกร 159,453 ตัว ในพื้นที่ 56 จังหวัดทั่วประเทศ

โฆษกรัฐบาล เผย “กรมปศุสัตว์-จุฬาฯ” ผลิตวัคซีนโรค ASF ที่แรกในโลก