อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำมาตรการ Covid Free Setting ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด หลังพบคลัสเตอร์ใหม่หลายจังหวัดท่องเที่ยว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

11 มกราคม 2565 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ประจำวัน และการป้องกันควบคุมโรคโควิดว่า โรคโควิด-19 เป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน หากมีกิจกรรมร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อจะเกิดการแพร่กระจายของโรคมากขึ้น 

 

ซึ่งจากการติดตามข้อมูลการเคลื่อนที่ของประชาชน พบว่า ภาพรวมของประเทศช่วงต้นเดือนมกราคม 2565 มีการเคลื่อนที่ค่อนข้างมาก แทบจะสูงสุดในรอบ 2 ปี ประกอบกับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่มีการแพร่กระจายได้รวดเร็ว 

ย้ำมาตรการ Covid Free Setting คุมการแพร่ระบาด หลังพบคลัสเตอร์ใหม่หลาย จว.

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพราะปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อที่สำคัญ มาจากการสัมผัสกันภายในครอบครัว หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในบ้านและที่ทำงาน ซึ่งผู้ติดเชื้ออาจได้รับเชื้อมาจากสถานที่ระบาดและแพร่กระจายเชื้อสู่คนใกล้ตัว จึงต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองขั้นสูงสุด  สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และไม่ไปสถานที่เสี่ยง

ย้ำมาตรการ Covid Free Setting คุมการแพร่ระบาด หลังพบคลัสเตอร์ใหม่หลาย จว.

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวอีกว่า มาตรการ Covid Free Setting ยังเป็นเรื่องที่ต้องเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ โดยเฉพาะร้านอาหาร ส่วนสถานประกอบการควรจัดให้ Work From Home และตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์

 

สำหรับโรงงานหากพบผู้ติดเชื้อให้ทำ Bubble & Seal แยกผู้ติดเชื้อออก แต่ไม่ต้องหยุดทำงาน เพราะการปิดสถานประกอบการจะทำให้คนเคลื่อนย้าย อาจแพร่กระจายเชื้อออกไปได้ อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการติดต่อให้เข้ารับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ซึ่งกรมควบคุมโรคจะสนับสนุนการจัดส่งวัคซีนให้ทุกจังหวัดอย่างเพียงพอ หากทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด เชื่อว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 สัปดาห์

ย้ำมาตรการ Covid Free Setting คุมการแพร่ระบาด หลังพบคลัสเตอร์ใหม่หลาย จว.