svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมการค้าภายใน สั่งตรึงราคาเนื้อไก่ออกไป 6 เดือน

กรมการค้าภายใน สั่งตรึงราคาเนื้อไก่ออกไป 6 เดือน ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมิถุนายน 2565 ลดภาระให้กับประชาชน

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนและลดปัญหาค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวสูงขึ้น

 

และให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการซื้อเนื้อสัตว์ชนิดอื่นทดแทนการบริโภคเนื้อหมู กรมการค้าภายในได้หารือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่

 

กรมการค้าภายใน สั่งตรึงราคาเนื้อไก่ออกไป 6 เดือน

ขอให้ตรึงราคาในปัจจุบันต่อเนื่อง 6 เดือน หรือตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมิถุนายน 2565 

 

กรมการค้าภายใน สั่งตรึงราคาเนื้อไก่ออกไป 6 เดือน

 

  • สำหรับราคาจำหน่ายไก่มีชีวิต กิโลกรัมละ 33.50 บาท
  •  ไก่สด(รวม/ไม่รวมเครื่องใน) กิโลกรัมละ 60-65 บาท
  • น่องติดสะโพก/น่อง/สะโพก กิโลกรัมละ 60-65 บาท
  • เนื้ออก กิโลกรัมละ 65-70 บาท