svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เด็กอายุ 5-12 ปีขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแบบไหน

11 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เด็กอายุ 5-12 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแบบไหน เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ควรมีระยะห่างเท่าไร ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แจงสูตรให้แล้ว

เด็กอายุ 5-12 ปีขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแบบไหน

11 มกราคม 2565 จากการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ "โอมิครอน" (Omicron) แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทย พบเมื่อธันวาคม 64 เพียงเดือนเดียว พบผู้ติดเชื้อชนิดนี้แล้ว ร่วม 6 พันราย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นมาตรการที่สำคัญ ในการป้องกันการแพร่ระบาด

 

ล่าสุด ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ทบทวนข้อมูลใหม่ต้านระบาดวิทยา ประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเด็กและวัยรุ่น จึงได้ออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กและวัยรุ่น ฉบับที่ 4 สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี และวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยมีการปรับปรุงคำแนะนำวิธีการฉีดวัคซีน ดังนี้

 

1.เด็กและวัยรุ่น เพศชายอายุ 12 ปีขึ้นไป ให้ฉีดวัคซีน mRNA ไฟเซอร์ เข็มแรก เว้นระยะห่าง 8-12 สัปดาห์ แล้วจึงฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

 

2.เด็กอายุ 5 ถึงน้อยกว่า 12 ปี ฉีดวัคซีน mRNA ไฟเซอร์ สูตรสำหรับเด็ก ขนาด 10 ไมโครกรัม ปริมาณ 0.2 มิลลิลิตร เข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 3-12 สัปดาห์ (โดยระยะห่าง 8-12 สัปดาห์ จะดีกว่า 3-4 สัปดาห์)

รูปแบบและชนิดของวัคซีน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เพิ่มข้อบ่งใช้วัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุ 5 -11 ปี (จากเดิม ที่ให้ใช้ในอายุ 12 ปีขึ้นไป) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ ข้อสรุปจากการประชุมคณะกรรมการ ACIP เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ให้ใช้วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. สำหรับกลุ่มอายุ 5-11 ปี ตามขนาดและข้อบ่งใช้ ดังนั้น ในขณะนี้ มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่น ได้แก่

เด็กอายุ 5-12 ปีขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแบบไหน

1. สำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุ 12 ถึงน้อยกว่า 18 ปี คณะกรรมการอาหารและยา รับรองให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA สองชนิด ได้แก่

 

  • วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ Pfizer-BioNTech ขนาด 30 ไมโครกรัม 0.3 มล. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 โดส ห่างกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์
  • วัคซีนป้องกันป้องกันโรคโควิด-19 ของ Moderna ขนาด 100 ไมโครกรัม 0.5 มล. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 โดส ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์

2. สำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 12 ปี คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับรองให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ชนิด mRNA ของ Pfizer-BioNTech เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2564 ขนาด 10 ไมโครกรัม 0.2 มล. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 โดส ห่างกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ซึ่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด mRNA ของ Pfizer-Bio NTech ที่ได้รับการอนุมัติให้ฉีดในเด็กอายุระหว่าง 5 ถึง12 ปี โดยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US F DA) และ อย. ภายใต้ภาวะฉุกเฉินดังกล่าว มีความแตกต่างจากวัคซีนที่ใช้ในเด็กโตและผู้ใหญ่ (ดังแสดงในตารางที่ 3)

เด็กอายุ 5-12 ปีขึ้นไป ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแบบไหน

logoline